استاد حمیدی:

اهتمام به سه کتاب مشهور و اساسی سطوح عالی لازمه رسیدن به مقام اجتهاد است

 

اهتمام به سه کتاب اصلی سطوح عالی یعنی کتاب های رسائل، مکاسب و کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی که در نوع خودش شاهکار است و دارای مطالب عالی و لکن خیلی موجز است، لازمه رسیدن به مقام اجتهاد است، اگر استاد بخواهد این مطالب را بگوید ممکن است یک صفحه از این کتب چند روز طول بکشد که این امر مهم، فهم استاد، شاگرد و بیان دقیق مطلب را می طلبد.

 

استاد نصر الله حمیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: با توجه به سنگین بودن مطالب سه کتاب رسائل، مکاسب و کفایه باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که طلبه ها بتوانند این دروس را به صورت کامل بخوانند و امتحاناتشان را هم با موفقیت به پایان رسانند.

 

وی افزود: قسمت بندی ها باید به صورت منظم و مناسب باشد و به گونه ای نباشد که فشاری بر طلبه ها وارد شود و این طلبه ها نتوانند به صورت مطلوب درس بخوانند. درس فقه به گونه ای است که باید به صورت کامل خوانده شود، این گونه نیست که بتوانند یک صفحه از لمعه و یا مکاسب را بخوانند و صفحه دیگر را نخوانند ای بسا تکمله بحث در همان جایی است که طلاب نمی خوانند و این باعث عدم فهم طلبه ها می شود، بهتر است برنامه ریزی ها طوری باشد که طلبه ها با فراغ بال این دروس سطح را پشت سر گذارند.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: طلبه ها در پایان پایه ششم وارد مکاسب و رسائل مرحوم شیخ می شوند که از پایه های اجتهاد و ستون های محکم درس خارج است. اگر کسی این دروس را درست متوجه نشود و به صورت خیلی سطحی بخواند و امتحان دهد، بعید است پایه های لازم برای اجتهاد در او شکل گیرد.

 

وی اضافه کرد: کتب مرحوم شیخ انصاری مجتهد پرور است. اگر کسی از فهم این متون بگذرد و به تلخیص رو آورد و به واسطه برنامه ریزی های نامناسب فقط تلخیص ها را بخواند؛ این تلخیص ها نمی تواند آن طور که باید و شاید این طلبه ها را با مفاهیم اجتهادی آشنا کند. اگر به طلبه ها فشار آوریم که آن مطالبی را که باید در طی یک سال بخوانند در طی چهار و پنج ماه بخوانند، آن طور که باید و شاید مطالب برایشان واضح و روشن نخواهد شد لذا این مطلب برنامه ریزی بیشتر مسئولان را می طلبد.

 

وی در انتهای سخنانش بیان داشت: اهتمام به سه کتاب اصلی سطوح عالی یعنی کتاب های رسائل، مکاسب و کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی که در نوع خودش شاهکار است و دارای مطالب عالی و لکن خیلی موجز است، لازمه رسیدن به مقام اجتهاد است، اگر استاد بخواهد این مطالب را بگوید ممکن است یک صفحه از این کتب چند روز طول بکشد که این امر مهم، فهم استاد، شاگرد و بیان دقیق مطلب را می طلبد. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی اساتید محترم نشست دوره ای اساتید و مسئولانی که زحمت می کشند و برنامه ریزی می کنند را موفق دارد./260/22/

 

ش, 11/05/1398 - 17:15