ماهیت و مبانی پژوهش

چکیده: در این مقاله ابتدا نگاهی به تعریف پژوهش و نتیجه آن شده و در فصل نخست اشاره به هویت صنفی طلاب و وظائف و کارکرد های آنان در جامعه و در ادامه در فصل دوم به راه کارهای ایجاد آموزش پژوهش محور، سخن به میان آمده است. در فصل سوم نگاهی به مراحل پژوهش و تبدیل مشکل پژوهشی به مسئله مورد پژوهش و راه و روش آن شده است و در آخرین فصل، به اخلاق پژوهشی و بایسته های آن اشاره شده و در پایان پیشنهاداتی برای ارتقای امر پزوهش مطرح شده است.

 

 

کلید واژه: پژوهش، آموزش، تعلیم، تربیت، اخلاق پژوهشی، آزاد اندیشی، مساله پژوهشی|.

 

 

 

مقدمه

 

 

تعريف پژوهش:

(آنچه پيش رو دارید، حاصل برداشتي است آزاد، از بيانات كارشناسان پژوهش، آقايان حجة الاسلام زارعي و حجة الاسلام عالم زاده نوري ، كه دي ماه 89 در مشهد مقدس ارائه شده است.)

 

تعريف اول: پژوهش، فرايند توليد دانش و حركت فكر از قضاياي شناخته شده بسوي قضاياي ناشناختة جديد است و يا تفكري نظامند، همراه با فعاليت‌‌هاي جانبي است؛ كه در آن نياز سنجي جامعه، تعيين مسأله، اولويت‌ گذاري مسائل و نوآوري لحاظ شده است.

 

بنابراين، پژوهش متفرع بر تحصيل علم و دانش است و بايد اصول و ضوابط آن آموزش داده شده و با تمرين و ممارست به صورت ملكه نفساني درآيد.

 

تعريف دوم: پژوهش تلاش و جستجو براي دست‌يابي به حق مطلب و تلاش روشمند نظري، براي پاسخ دادن به يك مسأله است. از اين جهت پژوهش فرايند يك مهارت است و با تمرين و تكرار ‌و خلاقيت، به دست آورد تازه ‌اي، رهنمون مي‌ شود، همان طور كه آموزش رانندگي، شنا، هنرآشپزي و ... نياز به آموزش و تمرين مستمر دارد تا به صورت ملكه درآيد، پژوهشگر نيز با آموزش و تمرين و تكرار به اين هدف دست مي‌‌ يابد.

 

نتيجه پژوهش:

گاهي يك پژوهش، آورده تازه‌اي براي خود شخص به دنبال مي ‌‌آورد و قدرت علمي او را بالا مي‌ ‌برد.

 

و گاهي كار پژوهشگر در كاروان دانش بشري، دست آورد جديدي براي جامعه به همراه مي ‌‌آورد و با توليد علم و جنبش نرم افزاري، كاروان علمي بشر را گامي به پيش مي ‌‌برد، از اين جهت كار پژوهشگر ارزش ويژه ‌اي پيدا خواهد كرد.

 

فصل اول: هویت صنفی طلاب و وظائف و کارکرد های آنان در جامعه

 

هويت صنفي طلبه و كاركرد يك روحاني و مشاغل او، چگونه بازخواني مي‌‌شود؟

 

طلبه عنصر تعليمي و تربيتي و وارث علوم انبياء است كه تربيت جان ‌‌هاي مشتاق را بر عهده دارد و متولّي اقامة دين، فهم دين، تبليغ دين، اجرايي كردن دين در جامعه و دفاع عقلاني از دين و تحقق مكتب اهل بيت (ع) است.

 

كه آن را فهرست وار بازشناسي مي ‌‌كنيم.

1- فهم دين: طلبه ابتدا بايد آموزه ‌‌هاي موجود توسط بزرگان را، بازخواني كرده و از نظرات آنان اطلاع كافي به دست آورد.

 

در مرحله دوم، بايد به فهم بخش پنهان دين و سوالات كلامي، فلسفي، فقهي و ... كه مطرح مي ‌‌شود، پاسخ گويد.

2- تلاش براي اجرايي كردن دين:

 

طلبه بايد آموزه ‌‌هاي ديني را ابتدا در خود و در جان انسان ‌‌هاي مشتاق ديگر، محقق نمايد و در مرحله بعد، تلاش كند اين آموزه ‌‌ها را به سطح جامعه بشري سوق داده و تمدن ديني جديدي، بنا كند.

3- تحصيل علم دين:

 

تمام تلاش طلبه بايد در توليد علم در عرصه دين و تلاش براي حل زواياي پنهان دين و اجتهاد و استنباط مسائل ديني، بكار گرفته شود.

4- تبليغ: مبلغّي كه داراي خلاقيت نظري و ذوق و ابتكار در عرصة پژوهش باشد با مبلغي كه صرفا به حفظ منبر اكتفا كرده و از دست رنج ديگران بهره مي‌‌ برد، متفاوت است.

 

مبلّغ بايد ابتدا نياز سنجي كرده و نياز جامعه پيرامون خود را شناسائي نمايد و سپس منابع لازم را شناسائي و در اختيار گرفته و با مراجعه و به دست آوردن داده‌‌ هاي مطلوب، پاسخ آن را شناسايي نمايد و در طيّ فرايند منبر و خطابه، آن را در اختيار مخاطبين خود قرار دهد.

5- تحصيل پژوهش: جامعه آموزش محور، بايد به دنبال كيفي كردن فضاي آموزشي خود حركت كنند، تا بتوانند با اين دگرگوني، خروجي لازم را براي تدوين كتب آموزشي جديد، مهيا كنند. بنابراين، رابطه پژوهش و آموزش، فرايند دو سويه است كه هر كدام به دنبال كيفي كردن ديگري حركت مي‌‌ كنند، نه اينكه پژوهش رقيب جدّي آموزش و بار اضافي بر كلاس‌‌ هاي درس آموزشي، تلقي شده و نوعي پژوهش‌گريزي به بار آورد.

 

فصل دوم: راهكار‌‌هاي ايجاد پژوهش، در كنار آموزش

1- نگرش: آنچه به عنوان پيش نياز لازم، در حل معضل پژوهش، مي‌‌ تواند راهگشا باشد، نگرش عميق نسبت به پديده آموزش و پژوهش است. مادامي كه استاد و شاگرد اعتقادي به امر پژوهش نداشته و اين دو را در مقابل يكديگر و در تعارض جدّي با هم تلقي كنند و ذهنيت طلاب به اين سمت و سو باشد كه طلبه به دنبال تبليغ و تدريس است و چه نيازي به پژوهش دارد؟! كار پژوهش سامان نخواهد پذيرفت. بنابراين گام نخست، جهت دهي صحيح، به نگرش‌‌ هاست؛ بايد نگرش اصلي به اين سو متمايل شود كه يك حد نصاب لازم پژوهشي براي همه طلاب در نظر گرفته شود و در مرحله بعد، به دنبال استعداديابي طلاب پژوهشگر و سرمايه گذاري و مهارت دهي به آنان برآييم و هزينه و وقت و سرمايه را به سوي افراد مستعد سوق دهيم.

2- انگيزه ‌سازي: ابتدا بايد شرايط موجود را بررسي نموده و راه كارهاي ايجاد انگيزه را تجربه نمائيم، كه در اين نوشتار به برخي از آن‌‌ ها اشاره مي‌‌ شود:

 

الف) معرفي پژوهش‌ گران برتر و آثار علمي آن‌ ‌ها:

با دعوت از پژوهشگران برتر و ارتباط عاطفي با آنان و در اختيار گرفتن آثار پژوهشي آنان، اين تأثيرگذاري بيشتر خواهد شد، خصوصاً اگر اين ارتباط به صورت دوره‌ اي و مستمر باشد.

 

ب) زمينه ‌سازي براي تجربه طلاب:

از طريق انگيزه ‌سازي و اجازه اظهار نظر و نوشتن و تجربه كردن، مي ‌‌توان زمينه پژوهش را براي افراد مبتدي،‌ فراهم نمود.

 

ج) تشويق، ‌كمك و حمايت:

از طريق امتياز دادن و محاسبه پنج نمره براي كارهاي پژوهشي، معرفي آنان به جشنواره هاي مختلف، برگزاري اردو‌‌هاي علمي ـ تفريحي، اولويت دهي به طلاب پژوهشگر و امكانات رفاهي مدرسه، توافقات درون مدرسه‌ اي ميان مدير و معاونت پژوهش جهت ارتقاي امر پژوهش.

 

د) آشنايي با مراكز پژوهشي:

بازديد از مراكز مختلف پژوهشي،‌ روحيه پژوهش را تقويت مي‌‌ كند؛ همانند: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مركز پژوهش‌‌هاي فرهنگي اجتماعي صدرا، پژوهشگاه آینده روشن و ... .

 

ذ) استفاده از پژوهش‌گران جوان، به عنوان دستيار پژوهش:

محققان پر كار مي‌ ‌توانند از طريق واگذاري برخي از كارها به محققان جوان، راه را براي آنان هموار كرده و در امكانات مادي و معنوي، آنان را شريك گردانند.

 

د) انتشار  پژوهش:

با انتشار  پژوهش‌ ‌هاي برتر، از طريق گزارش دهي به ساير طلاب، نصب اثر در بُرْد مدرسه ، چاپ در مجلات معتبر،  معرفي به جشنواره علامه حلّي و ...

3- آموزش مهارت ‌‌هاي پژوهشي:

 

الف) آموزش نظري: با ايجاد كلاس‌‌ ها و كارگاه ‌‌هاي آموزشي و مهارت‌ ‌هاي جانبي از قبيل: روش مطالعه، فيش برداري، خلاصه نويسي، گونه شناسي، ساختارشناسي، تبارشناسي، اصول فهم و نقد آن، قالب‌ ‌هاي نوشتاري از قبيل: مقاله، پايان نامه، گزارش و ... .

 

ب) آموزش عملي و كاربردي:

از طريق، درگير كردن مستقيم طلاب به امر پژوهش و مشاهده مستقيم مسائل پژوهشي، شناختن اصطلاحات فني‌، تجربه ‌‌هاي شخصي و كسب مهارت‌‌ ها، همانند: استفاده از كتاب لغت، استفاده از كشف الآيات، استفاده از برگه كتابخانه ‌‌ها، بهره ‌برداري از فضاي مجازي و رايانه.

4- ايجاد و تقويت روحيه اخلاق پژوهشي:

آزاد انديشي ، تكيه بر استدلال، داشتن ايده نو، از شاخصه‌‌ هاي مهم تقويت اين روحيه محسوب مي‌ ‌شود.

 

فصل سوم: مراحل پژوهش

1- مواجهه با مشكل: آغاز پژوهش با طرح يك اشكال شروع مي ‌‌شود. همانند سوال از برخي ناهنجاري ‌‌هاي ظاهري و بدحجابي در شهر‌‌هاي بزرگ.

2- تحليل مشكل به مسأله يا مسائل پژوهشي:

 

هنر پژوهشگر، در اين است كه بتواند يك مشكل را به يك مسأله پژوهشي برگرداند، در اين مرحله بايد بينديشند كه چه صورت هایی از موضوع را بشكافد و از كجا شروع كرده و به كجا ختم نمايد و چه شواهدي ارائه كند و چه دستاورد تازه ‌اي به دست آورد.

3- شناخت مسأله:

 

تبارشناسي، در حل مسئله جايگاه ويژه‌ اي دارد، برخي از مسائل داراي جهت‌‌ هاي متفاوتي هستند، همانند بحث ولايت فقيه كه از جهتي، مسأله فقهي و از جهتي مسأله كلامي است و يا بحث امر به معروف و نهي از منكر، از آن جهت كه يك تكليف فردي است، به فقه ارتباط پيدا مي ‌‌كند و از جهتي كه يك صفت اخلاقي است، به اخلاق مرتبط می شود.

4- بررسي پيشينه تاريخي:

 

پژوهشگر، براي پرهيز از كارهاي تكراري، بايد اطلاعات جديدي نسبت به موضوع به دست آورد و از دست آورد پژوهشگران قبلي، استفاده كرده و گامي به پيش رود و براي فهم يك مسأله، مي‌‌ تواند از اطلاعات درجه دوم، همانند تاريخ علم، كتاب شناسي، منبع‌ شناسي، شرح علوم و ... استفاده نمايد.

5- شناخت روش: پژوهشگر بايد روش خود را روشن و آشكارا بيان كند، كه آيا بر اساس قياس و برهان حركت مي‌‌ كند و يا بر اساس استقراء؟ و آيا بر اساس مشاهدات تجربي و آماري است يا براساس آيات و روايات.

6- تعيين منابع: متوني كه پژوهشگر به آن مراجعه مي‌ ‌كند، در مقالات علمي بايد از منابع دست اول باشد، مثلا براي تحقيق در حركت جوهري به آثار صدر المتألهين رجوع نمايد و در مقالات اجتماعي از مستندات آماري، بهره‌ جويد.

7- جمع‌آوري اطلاعات: هر قدر اطلاعات جمع‌آوري شده جامع‌ تر باشد، اثر تحقيق پربارتر خواهد بود. از اين جهت ديدگاه‌ ‌ها و نظرات علمايي همانند حضرت امام‌ (ره) و يا شهيد ثاني كه جامعيت علمي داشتند،  پر بارتر است.

 

فيش‌ برداري يكي از راه ‌‌هاي ثبت اطلاعات است كه پژوهشگر را براي جمع‌ آوري مطالب ياري مي‌ ‌كند. همچنين استفاده از رايانه و ثبت مطالب در آن، مي ‌‌تواند مفيد باشد.

9- تجزيه و تحليل و نقد مطالب:

 

در اين مرحله، ياداشت ‌‌هاي پراكنده كنار هم قرار گرفته و بر اساس ترتيب منطقي چينش مي ‌‌شود و مورد نقد و كنكاش قرار گرفته و متن مقاله از چينش آن‌‌ ها پديدار مي‌‌ شود.

10- نتيجه ‌گيري: پژوهشگر بايد نتيجه تلاش پژوهشي خود را ذكر نمايد و ديگران را از اثر پژوهش خود برخوردار نمايد.

11- ارائه پژوهش: پژوهشگر بعد از اتمام كار پژوهشي، آن را به دو طريق ارائه مي ‌‌دهد،‌ راه اول: ارائه شفاهي پژوهش است كه در قالب تدريس يا سخنراني ارائه مي‌ ‌شود، همانند درس‌ ‌هاي خارج كه به صورت شفاهي ارائه مي ‌‌شود.

 

راه دوم: ارائه كتبي پژوهش است كه مي‌‌ تواند در قالب مقاله، كتاب، پايان ‌نامه و ... ارائه شود. در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه انتخاب روش مي‌ ‌تواند در فرايند پژوهش مؤثر باشد، مثلا روش شيخ انصاري (ره) بيشتر بر تبين محتوايي روايات استوار است، نه بررسي اسناد آن، ولي روش آيت الله خويي بر بررسي اسناد روايي متمركز مي‌ شود كه هر كدام مي‌‌ تواند در نتيجه پژوهش مؤثر باشد.

 

بر پژوهشگر لازم است قبل از شروع به كار پژوهش، طرح پژوهش را ارائه دهد كه در آن مسأله، منابع، روش تحقيق، مراحل مطالعه و نقد و نتيجه‌ گيري و زمان تحقيق مشخص شود.

 

آخرين تذكر اينكه هر يك از مراحل ياد شده، نياز به تمرين و تكرار جداگانه دارد و خواندن و تكرار آن در يك جلسه، كافي نيست.

 

فصل چهارم: اخلاق پژوهشي

اخلاق پژوهشي، بر پايه دو محور اخلاق عمومي و اخلاق صنفي تعريف مي‌‌شود، مراد از اخلاق عمومي، آن دسته از خصوصيات اخلاقي است كه براي همه افراد جامعه از جمله پژوهشگران،‌ كارساز است و مراد از اخلاق صنفي، آن دسته از خصوصيت اخلاقي است كه مخاطب اصلي آن، پژوهشگران هستند.

 

الف) اخلاق عمومي:

1- اخلاص و طهارت باطني: نگرش محققي كه پژوهش را تكليف الهي مي‌ ‌داند با كسي كه آن را به عنوان شغل مي‌ ‌نگرد، متفاوت است، آنجا كه كار پژوهش، براي اداي وظيفه انجام شود، مستحق دريافت فيض الهي شده و تأثير مضاعف مي‌‌گذارد، همچون باراني كه بر سر زمين حاصل‌خيز مي ‌‌بارد، بركات ويژ‌ه‌ اي به همراه مي ‌‌آورد، همانند كتاب شريف‌ الغدير و الميزان و بحارالانوار و ... كه بر اساس شوق پژوهشي و تكليف مداري نگاشته شده است.

2- امانت داري و صداقت: امانت ‌داري و صداقت جوهره اصلي ارتباطات اجتماعي را، تشكيل مي‌ ‌دهد و بر پژوهشگر منصف، لازم است، ثبت نشاني دقيق منابع را هرگز از ياد نبرد، زيرا نويسنده امين، كسي است كه نام مورد استفاده را با كمال انصاف ذكر نمايد و هميشه حق صاحب اثر را به رسميت بشناسد.

3- عمل گرايي: موثرترين روش ماندگاري اخلاق،‌ نمودار رفتاري آن است نه بروز گفتاري، پژوهشگري كه اخلاق عملي را در آثارش، تجربه كند، اثر ماندگارتري را بر جاي مي‌‌ گذارد تا فردي كه چنين اخلاقي از درونش طراوش نمي‌‌ كند.

 

ب) اخلاقي صنفي:

1- حق گرايي: پژوهشگر، بايد با چراغ حق محوري، حركت خود را آغاز كرده، به دنبال ابهام زدائي از مطالب برآيد و از پيش داوري و تعصب‌ ورزي به دور باشد و از ابتدا قصد به كرسي نشاندن نظريه خود را، نداشته باشد.

2- آزاد انديشي: قلم پژوهشگر بايد بر معيار صراط مستقيم حركت نمايد. بر اين اساس، اگر نظرات مشهور، مطابق حق باشد، بپذيرد و اگر برخلاف حق باشد، آن را رد نمايد و تعصب نسبت به آراء مشهور، او را  از آزاد انديشي فكري، باز ندارد.

3- شجاعت علمي درعين تواضع عملي:

پژوشگر بايد آن شجاعت لازم را در خود ايجاد نمايد، كه آراء حق را بي واهمه‌ بيان نمايد و در عين حال از تفاخر و تكبر به دور باشد.

4- صبر و پشتكار: فرآيند پژوهش براساس حركت تدريجي شكل مي‌ ‌گيرد، ساقه مي‌‌ دهد و به بار مي‌‌نشيند و اين انتظار در سايه سار صبر و پشتكار سامان مي‌ ‌پذيرد، پژوهشگر عجول، كاري موفق و پسنديده، ارائه نخواهد كرد.

5- ادب پژوهشي: پژوهشگر مؤدب، همه جا رعايت حال استاد را نگه مي ‌‌دارد و تلاش مي ‌‌كند اثر را نقد كند، نه صاحب اثر را و از به كاربردن الفاظ ركيك و ناميمون پرهيز مي ‌‌كند و تا قبل از مطالعه كامل يك نظريه، به انتقاد از آن، لب نمي ‌‌گشايد و تلاش علمي همه جانبه و كاملي را ارائه مي دهد.

6- دوري از حزب گرايي و سياست زدگي:

 

مسائل علمي، بايد در محيطي آرام و بي‌ هياهو و تعصبات حزبي، انجام پذيرد؛ چرا كه حب و بغض‌‌ هاي شخصي، دست‌ يابي به حق را دشواري مي ‌‌سازد. معمولاً كساني كه از منطق و استدلال قوي پيروي نمي‌‌ كنند، ‌تلاش مي ‌‌كنند با غوغا سالاري، نتيجه بازي را به نفع خود تغيير دهند.

 

آنچه برشمرديم، فقط بخشي از اخلاق كاربردي پژوهشي بود كه در اين نوشتار مطرح شده است و شمارش كامل آن، نياز به نگارش كتاب‌‌ هاي مفصل دارد.

 

نتيجه: راهكارها و آسيب ‌‌ها

 

در پايان اين نوشتار به برخي از موانع و آسيب‌ ‌ها از يك سو و بايسته‌ ‌ها و راهكار‌‌ها از سوي ديگر اشاره مي ‌‌شود، تا بتوانيم فرايند علمي ـ پژوهشي در مدارس علميه را به نحو شايسته ‌تري مديريت نمائيم.

 

الف) موانع و آسيب ‌‌ها:

1- ترافيك برنامه ‌‌هاي آموزشي: حجم زياد برنامه ‌‌هاي آموزشي در هر دوره،‌ مانع جدي كار پژوهشي مي ‌‌شود.

2- تداخل معاونت پژوهشي و آموزشي: گاهي برنامه ‌‌هاي ابلاغ شده توسط معاونت آموزشي با برنامه ‌‌هاي پژوهشي تداخل پيدا مي ‌‌كند.

3- خلاء قانوني در كارهاي پژوهشي: بايد قوانيني برحمايت مالي و انساني از كارهاي پژوهشي تصويب شده و پنج نمره براي كارهاي پژوهشي در نظر گرفته شود.

4- عدم اطلاع‌ رساني كافي در امر پژوهش:

 

غالب طلاب از اطلاعات مربوط به پژوهش، بي ‌اطلاع بوده و هيچ اطلاعي نسبت به پژوهشكده‌‌ هاي موجود، پژوهشگران موفق ، آثار پژوهشي برتر و جشنواره پژوهشي و ... ندارند.

 

ب) بايسته ‌‌ها و راه ‌كارها:

1- انگيزه ‌سازي: بايد تصور عمومي طلاب، به سمتي هدايت شود كه اطلاع  یابند موضوع پژوهش پديده‌ اي نو ظهور نبوده، بلكه حوزه از ديرباز آموزش پژوهش محور، داشته است.

2- روشمند كردن و كيفي كردن فضاي آموزش: پژوهش نبايد رقيب آموزش تلقي شود، بلكه با روشمند كردن كارهاي آموزشي و عمق بخشيدن به آن،‌ فضايي براي كارهاي پژوهشي باز شود.

3- توافقات درون مدرسه‌ اي: با توافق مدير مدرسه و اساتيد آموزشي، مي‌‌ توان امتيازهايي براي كارهاي پژوهشي از قبيل اردوهاي علمي - تفريحي ، معرفي آثار برتر به جشنواره، چاپ اثر، در مجلات و محاسبه آن در نمره ميان ترم و ... در نظر گرفت.

4- ارتباط با پژوهشگران: بايد برنامه ‌اي براي ارتباط با پژوهشگران برتر، در نظر گرفته شود و با دعوت از آنان و ايجاد ارتباط عاطفي، راه‌‌ هاي ارتباط ميان طلاب و پژوهشگران هموار شود.

/270/260/21/

 

نوع مطلب:

ج, 07/11/1399 - 04:00