مدیر حوزه های علمیه مطرح کرد؛

پایه‌ریزی قم برای مواجهه با امواج ضد دین، هنر اصلی آیت الله مؤسس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه پیش ازظهر امروز در همایش علمی «آیت الله صافی گلپایگانی میراث‌دار صد سال تاریخ حوزه علمیه قم» که در سالن همایش های دارالشفا برگزار شد، با اشاره به عنوان همایش علمی گفت: این تعبیر به این به این معنا نیست که تاریخ یک هزار ساله حوزه علمیه قم نادیده گرفته و از آن غفلت شود.

وی افزود: در این ادوار فراز و فرودهایی را مشاهده کرده ایم اما هیچگاه مشعل فروزان حوزه خاموش نشد، این حوزه به لطف خدا و تلاش مجاهدانه علما به قله خود رسیده و قم همواره پایگاه حضور عالمان و مجاهدان در راه دین بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور اظهار کرد: علما ضرورت یک پایگاه علمی و معنوی به نام قم را دریافت کرده بودند، همیشه باید توجه کنیم رجالی داشته‌ایم که در پشت جبهه  علمی مجاهدت‌های عظیمی را انجام دادند اما از نام و عنوان خود گذشتند و گمنام ماندند تا مشعل اسلام فروزان بماند.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه با اشاره به اینکه حوزه قم نه تنها سیاسی بود بلکه در ذات خود یک جنبه سیاسی اجتماعی و بین المللی داشت، تصریح کرد: اگر ایران شیعی می‌خواست یک کار بین المللی در جهان اسلام انجام دهد به یک حوزه محوری احتیاج داشت، علما دریافتند که پایگاه محوری ایران باید قم باشد.

آیت الله اعرافی افزود: پایه ریزی قم برای مواجهه با امواج ضد دین انجام شد و این هنر آیت الله حائری بود.

وی با بیان اینکه حوزه قم آغوش خود را به روی همه بلاد باز و سرمایه‌های علمی را به سمت خود دعوت کرد، ابراز داشت: نتیجه پذیرایی قم از دیگر بلاد امام خمینی(ره) و بزرگان حوزه بودند.

‌آیت الله اعرافی شکل‌گیری حوزه قم را اعجازی در عصر جدید برشمرد و اظهار کرد: در عصر تاریکی که رضاخان به پشتوانه انگلیس روی کار آمده بود احیاء حوزه قم چیزی شبیه معجزه بود.

وی یکی از نمادهای بزرگ رشد حوزه را آیت الله صافی گلپایگانی دانست و خاطرنشان کرد: ایشان نگاه دقیقی به مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی داشتند و سیره اخلاقی و رفتاری این عالم بزرگ درسی بزرگ برای حوزویان است.

مدیر حوزه‌های علمیه به روابط حوزه علمیه قم و نجف تاکید کرد و تصریح داشت: حوزه قم و نجف باید روابط بیشتری برقرار کنند، قم ظرفیتی دارد که قبل از ۵۰ سالگی حوزه، نهضت امام را به وجود آورد.

پ, 12/12/1400 - 17:14