تبلیغ و آگاهی بخشی از رسالت های اصلی حوزه علمیه و علما است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه تهران با اشاره به لزوم تقویت بعد رسانه ای حوزه های علمیه، تبلیغ و رساندن پیام را از رسالت های اصلی حوزه برشمرد و گفت: تبلیغ جزء ذاتیات حوزه علمیه است و کسی نمی تواند آن را از بدنه حوزه جدا کند.

 

اشتراک در RSS - تبلیغ رسالت اصلی حوزه های علمیه