اهمیت پرداختن به مسأله جمیعت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد محمد مسلم وافی رئیس موسسه اندیشه کوثر طی گفتگویی به تبیین بحران کاهش جمعیت پرداخت. مشروح این گفتگو به نظر شما خوانندگان گرامی تقدیم می گردد:

تاریخچه ای از سیاست کاهش جمعیت بیان کنید.

اشتراک در RSS - استاد وافی