حقیقت ماورایی روح و پاسخی بر مدعیان احضار ارواح

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سیدمصطفی محمدی، مدرس حوزه و دانشگاه  با اشاره به اینکه مسئله روح به‌عنوان یکی از مبهم‌ترین و چالشی‌ترین مسائل بشر از دیرباز تاکنون بوده است، اظهار کرد: قرآن کریم روح را از سنخ امر پروردگار می‌داند که علم و دانش آن به‌جز اندکی از انسان‌ها به کس دیگری داده نشده است. (سوره اسراء/ آیه ۸۵)

اشتراک در RSS - استاد سید مصطفی محمدی