استاد محمد اسماعیل نوری

اشاره

علاوه بر وظایفی که در طول سال، خدای حکیم و مهربان بر بندگانش واجب نموده، در ماه رمضان، تکلیف دیگری به نام «روزه» به آن افزوده که تمام مکلَّفین واجد شرایط باید به آن عمل کنند. در این مقاله، ضمن معرفی روزه، به برخی از فواید آن اشاره می­کنیم، تا بندگان خدا، این تکلیف مقدس را با بصیرت و اشتیاق کامل انجام دهند.

اشتراک در RSS - روزه و فواید آن