عضو شورای عالی حوزه:

علما و فقهای دین همواره با عمل خود مردم را به سوی دین دعوت می کردند

ما باید ارادت و میزان اهمیت و اعتقاد خود را نسبت به دین در عمل نشان دهیم تا مردم به سوی دین جذب شوند، زیرا صرفاً با سخنرانی نمی توان مردم را جذب آموزه های الهی کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد رضا استادی عضو شورای عالی حوزه های علمیه صبح امروز در آیین نکوداشت آموزگار فقاهت آیت الله سید محمد محقق داماد که در سالن همایش های پژوهشکده علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه امروز دینداری مردم وام دار سلسله فقهای بزرگ حوزه است، گفت: فقهای ما هیچ گاه اجازه ندادند که در مسیر دین انحراف ایجاد شده و مردم دینداری خود را از دست بدهند.

 

وی با تأکید بر اینکه مرحوم آیت الله محقق داماد هیچ گونه مادی گرایی نداشت، ادامه داد: عمل فقهای ما همواره به گونه ای بوده است که مردم از آن الگو گرفته و متدین می شدند؛ علما و فقهای دین همواره با عمل خود مردم را به سوی دین دعوت می کردند.

 

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مرحوم آیت الله محقق داماد عاشق تحقیق، تحصیل، علم و فقاهت بودند، بر لزوم عشق ورزی طلاب به دروس حوزه تأکید و بیان کرد: اگر تنها به سخن گفتن اکتفا کنیم، بدون شک موفق نخواهیم شد، بلکه مهم آن است که به علم خود عمل کنیم.

 

استاد درس خارج حوزه علمیه قم زهد و تقوای مرحوم آیت الله محقق داماد را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: مرحوم آیت الله محقق داماد هیچ گاه تعطیلی نداشت، بلکه همواره به کارهای علمی می پرداخت و حتی در دوران بیماری خودشان نیز نگران تحصیل بود و نسبت به دروس خود دغدغه داشت.

 

وی با اشاره به اینکه ابعاد شخصیت مرحوم آیت الله محقق داماد باید الگوی طلاب علوم دینی واقع شود، افزود: ایشان در درجه و رتبه بالایی از علم و فقاهت قرار داشتند، اما هیچ گاه اسیر مادیات نشده و همواره تقوا پیشه بودند؛ علما و فقهای ما زحمات بسیاری کشیده اند، حتی زیر شکنجه های ستم کاران جان می سپردند و به شهادت می رسیدند، اما از اصول اعتقادی خود دست نمی کشیدند.

 

عضو شورای عالی حوزه با بیان اینکه امروز باید دانست که عمل از بیان اثرگذاری بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: ما باید ارادت و میزان اهمیت و اعتقاد خود را نسبت به دین در عمل نشان دهیم تا مردم به سوی دین جذب شوند، زیرا صرفاً با سخنرانی نمی توان مردم را جذب آموزه های الهی کرد./260/12/

پ, 10/12/1398 - 14:13