بهار جاودان

سم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما علی ریبع الانام و نضرة الایام

فصل بهار، فصل زندگی است.

بعد از خموشی و فسردگی زمستان، و قبل از داغی و حرارت تابستان، این بهار است که آدمیان، بلکه جهانیان را خوشی دو چندان می بخشد.

اگر بهار نباشد، جهان مرده ی از سرما، سر بر نمی آورد.

اگر لطافت بهار نباشد، بار طبیعت تابستانی پربار نمی شود.

اشتراک در RSS - استاد سید محمد موسوی حجازی