ویژگی خروجی های مطلوب سطوح مختلف حوزه

حوزه سطوح گوناگونی مانند مقدمات، سطح یک و سطح عالی و خارج و تخصصی دارد. حوزه بر اساس سطوح گوناگون خروجی هایی دارد پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید در گفتگویی با استاد ابوالقاسم مقیمی حاجی نظرشان را در مورد خروجی های حوزه بر اساس سطوح گوناگون جویا شد.

 

به نظر شما حوزه باید برای سطح یک خروجی های متعدد با ویژگیهای گوناگون تعریف کند یا یک خروجی با ویژگی های مشخص؟ به نظر شما ویژگی خروجی مطلوب پایه ۶ حوزه چیست؟

اشتراک در RSS - استاد ابوالقاسم مقیمی حاجی