استاد زکی افشاگر مطرح کرد؛

بایسته های جنگ نرم

استاد احمد زکی افشاگر، از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «آسیب های فضای مجازی» پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: آسیب های فضای مجازی در قالب جنگ نرم است. یکی از مهمترین آسیب هایی که انسان مؤمن درگیر می شود، از ناحیه دشمنان بیرونی است که مهمترین دشمن بیرونی لیبرالیسم غرب و آزادی های بی حدّ و حصر است که در قالب جنگ نرم این اتفاق می افتد. جنگ نرم مؤثرترین، کارآمدترین، کم هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه یک ملّت و جامعه است.

 

تعریف جنگ نرم

استاد افشاگر افزود: به طور کلی تعریف جنگ نرم این است: هر گونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می دارد

 

نام های دیگر جنگ نرم:

وی در ادامه بیان کرد: جنگ نرم اسامی دیگری هم دارد؛ از جمله: جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات روانی، انقلاب نرم، انقلاب مخملی، تهدید نرم، انقلاب رنگی و ... که اینها فرم ها و شکل های متعددی است که برایش قابل تصور است.

 

تفاوت های جنگ نرم و سخت

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به بیان تفاوت های جنگ نرم و جنگ سخت پرداخت و در نخستین تفاوت به بیان تفاوت در قلمرو و حوزه و پارادایم نمود و در این زمینه خاطرنشان کرد: حوزه تهدید جنگ نرم مسائل اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی است؛ در حالی که پارادایم و قلمرو جنگ سخت، مسائل امنیتی و نظامی است؛

 

وی افزود: تفاوت دیگر بین جنگ نرم و سخت در آن است که تهدیدهای نرم خیلی پیچیده است؛ موضوع جنگ نرم، ذهن نخبگان، بالاخص، و سایر توده مردم بالاعم است. در واقع پردازش تحلیل ذهنی ملاک است؛ بنابراین قابل اندازه گیری و محاسبه نیست و نمی شود به راحتی آن را تشخیص داد؛ در حالی که تهدیدات سخت عینی و واقعی و محسوس و قابل اندازه گیری است.

 

استاد احمد زکی افشاگر اضافه نمود: روش های اعمال تهدید سخت از طریق زور، اجبار و تسلیحات است که اینها محسوس هستند و همراه با واکنش  متقابل و برانگیختن است؛ در حالی که در جنگ نرم تاکتیک به شیوه اقناع، و در جهت تصرف ذهن افراد است؛ اما در جنگ سخت، در جهت تصرف مکان است.

 

اهداف جنگ نرم و تاکتیک ها

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اهداف جنگ نرم و تاکتیک ها تقریبا آمیخته به هم هستند که به طور کلی بیان می شود. باید دانست که جنگ نرم باعث می شود تا با هزینه خیلی کمتر تأثیر، فوق العاده زیاد باشد.

 

وی افزود: از جمله اهداف جنگ نرم  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف: استحاله فرهنگی

ب: ایجاد رعب و وحشت، شایعه، اختلاف افکنی

ج: ایجاد یأس و ناامیدی

د: بی تفاوتی نسل جوان

ه: کاهش روحیه

و: تلاش برای نارضایتی مردم

ز: ایجاد بحران

ح: قداست شکنی و ابتذال اخلاقی

 

شیوه های گوناگون جنگ نرم در قداست شکنی:

استاد احمد زکی افشاگر خاطرنشان کرد: جنگ نرم به شکل های متعددی قابل اجرا است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف: ایجاد سفسطه

ب: ترور شخصیت

ج: مباحث جنسی

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم فرمول کلی برای اهداف و تاکتیک ها و روش های آنها در نظر بگیریم، در دو جبهه اعتقادی و اخلاقی فعالیت می کنند و کارشان منجر به ابتذال اعتقادی و ابتذال اخلاقی می شود

 

راهکارها برای مبارزه با جنگ نرم

استاد احمد زکی افشاگر در بیان راهکارهای برای مبارزه با جنگ نرم و نابسامانی های در فضای مجازی خاطرنشان کرد:

الف: دامنه و قلمرو فعالیت های فرهنگی گسترش و وسعت پیدا کند

ب: محصولات فرهنگی تنوع پیدا کند و تأثیرگزار باشد؛

ج: دارای ابتکارات، اختراعات و ابداعاتی متناسب با زمان، مکان و اقتضائات فعلی جامعه باشد؛ اگر بنا باشد که تاکتیک و روش پاسخگوی سی یا چهل سال قبل باشد، مسلم است که ما چندین مرحله از تهاجم دشمن دور و عقب خواهیم بود. همین که انسان بتواند در مؤلفه ها و عناصر فرهنگی ابداعاتی داشته باشد و خلاقیت و نوآوری داشته باشد، مؤثر است

د: ایجاد راه های مشروع به ارضای نیازهای مردم به عنوان الگوهای جایگزین. اگر بنا گردید که انسان از الگوهای نامناسب استفاده نکند، باید الگوهای جایگزین برای آن وجود داشته باشد.

 

استاد احمد زکی افشاگر در ادامه بیان کرد: مشکل عمده در بحث مسائل فرهنگی، خانواده است که هم اشکالات اعتقادی و هم اخلاقی را به عنوان آسیب ها و تهدیدها در جوامع بشری، خصوصا جوامع اسلامی به همراه دارد؛ مانند:

الف: شکل گیری خرده فرهنگ ها

ب: شکاف نسلی؛ مثلا فاصله بین والدین با فرزندان

ج: تغییر نظام ارزشی خانواده و اجتماع

د: کاهش نقش خانواده به عنوان نهاد مرجع

ه: ضعف آموزه ها و مناسک دینی در خانواده

ز: کم رنگ شدن حریم دینی در روابط خانوادگی

ح: گسست فکری و عاطفی

ط: تضعیف حیا و عوامل بازدارنده درونی

ی: گسترش ارتباطات نامتعارف

ک: تغییر الگوی همسر گزینی

ل: ناپایداری ازدواج ها

م: تعارض ارزش ها

ن: بحران هویت

ض: اختلال شکل گیری شخصیت

ع: انزوای اجتماعی

ف: اعتیاد اینترنتی همراه با یک سری عوارض جبران ناپذیر

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در رابطه با مسائل خانواده باید دانست که راهکارهای مدیریت فضای مجازی در خانواده یا سلبی یا ایجابی است.

 

وی افزود: در بعد سلبی باید گفت: از فیلترشکن و امثال اینها استفاده کنیم که البته باید دانست اثرش مقطعی و کوتاه است.

استاد افشاگر در ادامه به بعد ایجابی پرداخت و در این زمینه به چند مورد اشاره نمود:

الف: آموزش و آگاه سازی والدین نسبت به رسانه ها و تجهیزات فضای مجازی

ب:  احساس مسئولیت از جانب والدین: به تعبیر قرآن «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها النار و الحجارة»

ج: برنامه ریزی و مدیریت

 

این استاد حوزه علمیه  قم در مورد اخیر، یعنی «مدیریت»، خاطرنشان کرد: مدیریت، چند شکل دارد:

الف: شکل غفلت و مسامحه

ب: روش آسان گیرانه

ج: روش  مستبدانه

د: روش مقتدرانه مدبرانه

 

وی افزود: مسلم است که اگر بنا باشد انسان در مسائل خانوادگی از تغافل استفاده شود، قطعا بیشترین آسیب را خواهد دید؛ ممکن است کسانی خود را به غفلت نزنند، اما مدیریت آنها بر اساس تساهل و تسامح باشد، که این هم عوارض فوق العاده ای دارد؛ برخی ممکن است دچار استبداد باشند و به طور کلی استفاده از تجهیزات روز و جدید را ممنوع کنند که این هم جواب نمی دهد.

بهترین مدیریت، مدیریت مقتدرانه ای است که با تدبیر انجام بپذیرد. یعنی قاطعیت، همراه با دلسوزی باشد؛ که این نحوه از مدیریت، بهترین نوع شاید باشد که البته باید روی آن کار بشود.

 

وی افزود: اینها سرفصل هایی بود؛ بحث آسیب ها و تهدیدها و راهکارهای مدیریت فضای مجازی چه در عرصه اجتماع و چه در خانواده بحث مبسوطی است که نیاز دارد تا ان شاء الله محققینی که در مسائل فضای مجازی و در مقابل تهاجم افسارگسیخته لیبرالیسم غرب می خواهند اقدام کنند، باید ورود پیدا کنند و در این زمینه فعالیت لازم  را به عنوان تکلیف انجام بدهند.

/270/260/21/

چ, 03/05/1400 - 16:39