استاد ساعی ور مطرح کرد؛
ضعف در باور دینی، یکی از عوامل بد حجابی

استاد محمد باقر ساعی ور از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «ضعف در باور دینی، یکی از عوامل بد حجابی» پرداخت.

/270/260/22/

يكشنبه - 1401/12/28
استاد محققیان گورتانی مطرح کرد؛
قیافه انسان ها در قیامت

استاد محققیان گورتانی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «قیافه انسان ها در قیامت» پرداخت.

/270/260/22/

يكشنبه - 1401/12/28
استاد فتاحی جهرمی مطرح کرد؛
نعمتی الهی که مورد منّت اوست

استاد محمد فتاحی جهرمی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به این موضوع پرداخت: «نعمتی الهی که مورد منّت اوست»

/270/260/21/

شنبه - 1401/12/27
استاد اسدپور مطرح کرد؛
امر به معروف و جهاد

استاد امین اسدپور از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به موضوع «امر به معروف و نهی از منکر و جهاد» پرداخت.

/270/260/23/

پنجشنبه - 1401/12/25
استاد سجادی فر مطرح کرد؛
شاگردان امام سجاد علیه السلام

استاد سید داود سجادی فر از اساتید حوزه علمیه قم در گفتتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «شاگردان امام سجاد علیه السلام» پرداخت.

/270/260/22/

پنجشنبه - 1401/12/25
استاد هدایتی مطرح کرد؛
لزوم توجه به درایت در کنار روایت

استاد محمد هدایتی از اساتید و محققین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «اخلاق پژوهش» پرداخت.

/270/260/21/

چهارشنبه - 1401/12/24

صفحه‌ها