استاد بشیری مطرح کرد؛

انتخابات، مصداق بارز نصرت الهی

حضور در انتخابات، برای انتخاب اصلح یکی از موارد یاری رساندن به خداوند متعال است؛ ان شاء الله با روی کار آمدن اصلح برای به دست گرفتن امور، نصرت الهی نیز تحقق پیدا کند.

 

استاد بشیری در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید بیان داشت: حضور مردم در انتخابات از مصادیق نصرت الهی محسوب می شود.

 

وی افزود: یکی از هدف های همیشگی دشمن که در رأس آن امریکا است، از اول انقلاب این بوده که یک دو قطبی خطرناک بین مردم و نظام شکل بدهد؛ دقیقا عکس آن چیزی که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته است؛ یعنی آمیختگی کامل نظام و مردم. آنها می خواستند این شکاف را ایجاد کنند که البته به شکر الهی نتوانستند این ضربه خطرناک را وارد نمایند.

 

استاد بشیری تصریح کرد: انتخابات هم از جمله مواردی است که دشمن را در این عرصه مأیوس می کند؛ یعنی نشان دهنده ارتباط مستحکم نظام و مردم است و این دو قطبی مورد علاقه دشمن را به کلی از بین می برد.

 

وی اضافه نمود: انتخابات مصداق بارز «نصرت الهی» است؛ در قرآن  کریم می خوانیم: «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»؛ نصرت کردن خداوند یعنی سعی در تحقق اراده تشریعی الهی بر روی زمین؛ که جمهوری اسلامی از مصادیق مهم آن است؛ هر کسی به جمهوری اسلامی به هر شکلی نصرت و یاری برساند، شامل «ان تنصروا الله» است و خدا را نصرت کرده است.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: پاسخ یاری رساندن به خدا، یاری رساندن توسط خداوند است؛ «ان تنصروا الله ینصرکم» که البته از همان روزهای اول انقلاب، این جواب الهی برای امت اسلامی و مردم خواهان جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده است.

 

وی افزود: از اول انقلاب تا امروز چه کسانی با ما مواجه بودند؟ اگر نگاه دقیقی داشته باشیم، از اول انقلاب قدرت های مادی درجه اول دنیا روبروی ما بودند و نتوانستند کاری را پیش ببرند.

 

استاد مرتضی بشیری خاطرنشان کرد: از آثار طبیعی ایجاد انقلاب، نابسامانی هایی است که به تبع آن روی می دهد. دشمنان در آن روزهای نابسامانی اول، سعی کردند که کشور را تجزیه کنند و کودتا نمایند، نشد؛ جنگ بزرگ هشت ساله را بر ما تحمیل نمودند؛ اما نتیجه ای که باید را برنداشتند؛ از همان روزهای نخست، ما را تحریم کردند و روز به روز هم تشدید کردند؛ کدام کشور می تواند این ایستادگی را داشته باشد و مانند ما مقاومت کند!

 

وی تصریح کرد: این نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که توانسته است مقاومت کند و نه تنها روی پای خویش بایستد، بلکه پیشرفت نماید. امروزِ نظام جمهوری اسلامی با روزهای نخست قابل مقایسه نیست. در بعضی از موارد، یک قدرت منطقه ای و در بعضی از موارد، یک قدرت جهانی به شمار می آید. در بعضی موارد، نظر و رأی نظام اسلامی ایران در عالم، از رأی قدرت های درجه یک دنیا هم مؤثرتر است. این، همان نصرت الهی است که در ادامه «ان تنصروا الله» است.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: یاری رساندن به خداوند متعال باید ادامه پیدا کند که حضور در انتخابات، برای انتخاب اصلح یکی از موارد یاری رساندن به خداوند متعال است؛ ان شاء الله با روی کار آمدن اصلح برای به دست گرفتن امور، نصرت الهی نیز تحقق پیدا کند.

/270/260/22/

 

چ, 03/26/1400 - 22:13