استاد اسدپور مطرح کرد؛

امر به معروف و جهاد

استاد امین اسدپور از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به موضوع «امر به معروف و نهی از منکر و جهاد» پرداخت.

/270/260/23/

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: مرحوم کلینی در ذیل کتاب الجهاد کافی شریف، به بیان روایاتی در مورد امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. «جهاد» به «مجاهدت» برده می شود که از باب «مفاعله» است و دو طرفه است؛ که درگیری با خصم در آن پررنگ است. اگر امر به معروف و نهی از منکر را جهاد بدانیم، چه اینکه حضرت امیر علیه السلام آن را شعبه ای از جهاد معرفی کرده است، اگر با این ادبیات نگاه کنیم، در خود امر به معروف هر نوع تلاش برای درگیری با خصم می تواند موضوعیت داشته باشد.

 

وی افزود: امر به معروف های متعارف که در آن ابراز و اظهار است، روشن است که به آنها «جهاد» صدق می کند. اما در قسم «انکار منکر به قلب» سخن است. اگر معنای جهاد را بتوانیم توسعه بدهیم و بعد فرهنگی را هم بگنجانیم، می شود قسم اخیر را هم در امر به معروف لحاظ کرد. کمترین تأثیر انکار منکر بالقلب آن است که خودت، مرز فرهنگی خودت را با دیگری مشخص می کنی؛ و چون شرایط به گونه ای است که نمی توانم بگویم و به صورت مؤثر، کار را پیش ببرم، و حتی امکان ضرر جانی و ضرر مالی هم هست، در آنجا حداقل آن است که صف بندی خودت را با ضد ارزش ها حفظ کن. این بیان در روایات ذیل آیه «قوا انفسکم و اهلیکم نارا» دیده می شود. که زمانی فضای ضد ارزش جامعه را گرفته، حداقل خود را و خانواده خود را حفظ کنید و سپر دفاعی داشته باشید.

 

استاد اسدپور در ادامه بیان کرد: از این رو این آیه شریفه هم تطبیق امر به معروف و نهی از منکر بر کتاب الجهاد را درست می کند.  همان ملاکی که در آیه شریفه، مخصوصا فقره «قوا انفسکم» است، همان ملاک در انکار منکر بالقلب هم هست. در فقره «اهلیکم» امر به معروف از ناحیه «سلوک تربیتی» است که مهم است. یعنی خانواده را به گونه ای تربیت کنید که از این منکرات دور باشند.

پ, 12/25/1401 - 18:39