استاد محمد باقری
استاد باقری
فقط عدل شیخ انصاری می تواند کتابی مانند رسائل و مکاسب را ایجاد کند

کسانی که به این کتب متداول اشکال می کنند و وضع موجود حوزه از جهت دروس آزاد که قرن ها روش گذشتگان حوزه بوده است را مورد اشکال قرار می دهند چرا چند ورق کتابی که نشان دهنده عمق فقهی و اصولی آنها است...

دوشنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
استاد مسعود دلاور
استاد دلاور:
درس هایی که در حوزه خوانده می شوند حجیم هستند و متناسب با تحصیل طلاب نیستند

گروه یا ستادی متولی این نمی شوند که این درس ها را متناسب با تحصیل طلاب قرار دهند، رسائل و مکاسب و کفایه ای که درس های خارج مرحوم شیخ و آخوند بوده است وارد سطح کرده اند و طلبه ها در خیلی از موارد...

دوشنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
استاد محمد باقر ساعی ور
استاد ساعی ور:
قرآن کریم بهترین معرف پیامبر اکرم است

در نحوه معرفی و بیان شخصیت ایشان آیاتی است که نشان می دهد که شهر هم به خاطر وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقدس می شود: «لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد» خداوند متعال در آیه دیگری...

پنج شنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
استاد سید مهدی موسوی
برخی از ویژگی های رسول مکرم اسلام در بیان استاد موسوی

می توان بدون گزافه این را ادعا کرد که زمین از اول آفرینش خود رحمتی مانند این مولود به خود ندیده است چون اول تعینی که از لاتعین متعین شد روح اعظم و عقل کل بود که عبارت است از نور محمدی صلی الله علیه...

پنج شنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
استاد سید حسن موسوی فخر
استاد موسوی فخر:
اصلی ترین عامل گسترش دین اسلام خلق عظیم رسول مهربانی است

آن اکسیر اعظمی که آن حضرت داشتند و توانستند از آن جامعه نفهم و متعصب، انسان های نمونه و شخصیت های برجسته الهی و انسانی درست کند، آن دلسوزی پیامبر و آن رحمت و خلق عظیم رسول الله بوآن اکسیر اعظمی که آن حضرت داشتند و...

پنج شنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
استاد موسوی:
تنها رمز پیروزی مسلمین بر علیه دشمنانشان وحدت است

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمدند تا مشعل فروزانی برای هدایت انسان در سراسر عالم باشند، وجود مقدس ایشان با آوردن اسلام عزیز و پیام های قرآن و علوم وحیانی از ناحیه پروردگار...

پنج شنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

صفحه‌ها