سخنی چند با برخی دوستان «تحول‌خواه» در حوزه

اشاره

طی روزهای اخیر، قصه پردرد «تحول» به یکی از مباحث جدی و چالشی حوزه تبدیل شده است. مطالبه‌ای به‌حق که سالهای نه چندان کمی سابقه دارد و درخواست بزرگ و کوچک حوزه است.

اشتراک در RSS - علی الماسی