بررسی سندی روایت امام عسکری درباره نزول باران به سبب استخوان یکی از انبیای الهی

در کتب حدیث روایتی نقل شده که در عصر امام عسکری علیه السلام قحطی اتفاق می افتد و به دستور خلیفه وقت مردم برای طلب باران از شهر خارج شده و استسقاء می نمایند که نتیجه نمی گیرند در این حین نصاری به خارج از شهر رفته و طلب باران می نمایند که باران شدیدی می بارد و موجب تشکیک مردم عوام در دین می شود لذا خلیفه دستور می دهد تا امام عسکری علیه السلام را از حبس خارج کرده تا سر این واقعه را بگشایند.

 

اشتراک در RSS - استاد محمد مسعودی هروان