جایگاه علم و عالم

عالم بودن به زمان و به مکان، مسأله خیلی مهمی است؛اینکه امام رضوان الله علیه می تواند سرآمد بشود و دنیا را تکان بدهد، از همین  رو بود. همین عالم به زمان و مکان بودن است که می تواند موجب پیشرفت هم خود عالم و مردم عصر خود بشود.

 

عباس بادله طارسی، از اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «اهمیت علم و علماء» پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو به این حدیث شریف اشاره نمود:

اشتراک در RSS - جایگاه علم و عالم (امام خمینی رضوان الله تعالی علیه)