تصاویر دیدار تعدادی از اساتید نشست دوره ای اساتید با آیت الله العظمی شبیری زنجانی 18 دی 1394

 

 

 

 

 

/20/22/20.

 

ج, 10/18/1394 - 01:13

دیدگاه جدیدی بگذارید