استاد رفیعی:

نگاه فرزندان نسبت به والدین نگاه محبت‌آمیز باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد ناصر رفیعی با اشاره به اینکه سوره هشتم سوره عنکبوت توصیه قرآن کریم در خصوص برخورد مناسب با والدین است، اظهار کرد: اگر والدین از فرزندان بخواهند مشرک شوند یا واجبات را کنار بگذارند نباید به سخن آن‌ها گوش‌داده شود و اطاعت آن‌ها لازم نیست و به‌عبارت‌دیگر اطاعت از والدین مشروط است و محض نیست.

 

استاد حوزه علمیه ادامه داد: اطاعت از خداوند و اهل‌بیت(ع) لازم و واجب است و هیچ شرطی ندارد، اطاعت از کفار، مشرکان و منافقان ممنوع است و اطاعت از والدین تا زمانی که مخالف شریعت اسلام نباشند اطاعت مشروط است.

 

وی با اشاره به اینکه امام صادق(ع) در خصوص احسان به والدین می‌فرماید: با والدین خوب حرف بزنید و اگر والدین چیزی احتیاج دارند این‌گونه نباشد که از شما بخواهند بلکه باید خودتان زودتر فراهم کنید حتی اگر والدین مستغنی باشند.

 

رفیعی عنوان کرد: امام رضا(ع) می‌فرماید خداوند سه فرمان صادر کرده که در کنار آن‌ها مسئله چیز دیگر را قرار داده است که نماز و زکات با همدیگر، شکر نعمات خداوند و شکر زحمات والدین با همدیگر و تقوای الهی و صله‌رحم با همدیگر ذکرشده است و انجام یکی از این موارد بدون انجام دیگری فایده‌ ندارد.

 

وی عنوان کرد: نیکو سخن گفتن با والدین امری ضروری است و این والدین جوان یا پیر باشند فرقی ندارد و نباید به‌هیچ‌وجه با آنان تندی و بدرفتاری کرد.

 

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه افزود: هیچ‌گاه نباید فرزندان بر والدین خود منت بگذارند و کسانی‌که چنین کاری کنند مورد غضب خداوند قرار می‌گیرند بلکه باید با تواضع و فروتنی مقابل والدین قرار گرفت.

 

رفیعی تأکید کرد: والدین باید مقابل چشمان فرزندان همانند سلطان باشند و نگاه فرزندان باید نسبت به والدین نگاه محبت‌آمیز و همراه با عطوفت باشد.

 

وی یادآور شد: نگاه خشمناک بر چهره والدین موجب نابودی اعمال حسنه انسان می‌شود حتی اگر والدین ظلمی را مرتکب شده باشند، فرزندان چنین حقی را ندارند که با والدین برخورد خشمناک داشته باشند.

 

رفیعی ادامه داد: پرهیز از شماتت و سرزنش والدین امری ضروری است و نباید فرزندان از کوتاهی‌های اقتصادی والدین گله‌مند باشند و شماتت کنند.

 

وی تصریح کرد: فرزندان باید از اعمالی که موجب نفرین دیگران علیه والدین بشود اجتناب کرده و کاری نکنند که مردم والدین را مورد نفرین قرار دهند.

 

استاد حوزه علمیه تشکر و قدردانی همیشگی از والدین، پرهیز از دشنام و ناسزاگویی به والدین، گذشت از خطای والدین، رفع نیازهای عاطفی والدین، مشورت در امورات زندگی با والدین، دعا و طلب مغفرت برای والدین، توجه به بستگان و اقوام والدین و… از جمله وظایفی برشمرد که بر عهده فرزندان است.

/260/12/

س, 01/31/1400 - 16:53