استاد حاج ابوالقاسم:

دولت اسلامی باید همنشین فقرا باشد نه دم خور با اغنیا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد حاج ابوالقاسم با اشاره به آیه 104 سوره مبارکه مائده اظهار داشت: میزان تکیه بر موازین اسلامی در سیاستگذاری و عبور از برنامه های تقلیدی اولین نکته ای است که در جزء هفتم قرآن کریم به عنوان ویژگی دولت اسلامی به آن پرداخته شده است.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خداوند متعال در این آیه در مورد کسانی سخن می گوید که وقتی به آنها گفته می شود که دستورات خدا را در پیش بگیرید به عادات گذشتگان خود تکیه می کنند.

 

استاد حوزه علمیه بیان داشت: هر حرکت موفقی به سمت قله ها نیازمند برنامه ریزی بوده و روشن است که برنامه ریزی در نظام اسلامی باید مبتنی برموازین دینی و اسلامی باشد و خداوند در این آیه مؤمنین را از تقلید و برنامه ریزی جاهلانه نهی می کند. سؤال جدی آن است که برنامه ریزی در کشور ما چه مقدار مبتنی بر احکام اسلام است و چه مقدار مبتنی بر گذشتگان به خصوص قبل از انقلاب و یا اینکه مبتنی بر پیروی از مدل های غربی است.

 

وی گفت: برخی از آگاهان معتقدند متأسفانه جریان برنامه ریزی در کشور قبل و بعد از انقلاب تغییر چندانی نکرده و تفاوت چندانی میان این دو نیست در حالیکه دولت اسلامی باید برنامه ریزی اش برمبنای اسلام و ارزش های انقلاب باشد.

 

استاد حاج ابوالقاسم بیان داشت: نکته دوم در رابطه با ویژگی های دولت اسلامی، مبارزه با فعالیت های مخرب ضد فرهنگی مانند میگساری، قماربازی، مصرف مواد مخدر و دیگر امور ضد فرهنگی است و در همین راستا خداوند در آیات 90 و 91 سوره مبارکه مائده به این موضوع می پردازد.

 

وی افزود: قرآن کریم افراد را از ارتکاب برخی اعمال مانند میگساری و قماربازی که سبب زوال عقل و از بین رفت ظرفیت های جوانان می شود نهی کرده و تأکید می کند که شیطان می خواهد به واسطه این اعمال بین شما اختلاف انداخته و شما را از یاد خدا غافل کند. بنابراین جامعه اسلامی باید در مسیر فعلیت بخشی به ظرفیت های جوانان اقدامات مهم و مؤثری را انجام دهد.

 

استاد حاج ابوالقاسم عنوان داشت: پیامبر اکرم(ص) در روایتی می فرمایند: «خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر آنکه وقتی دین او کامل شد شراب حرام اعلام شد» و در آیه 90 سوره مبارکه مائده نیز شراب همردیف بت ها قرار داده شده است.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: با توجه به دیدگاه صریح قرآن و با توجه به تجربه بشری که نشان می دهد قماربازی و شرابخواری چه ضربات سنگینی به ظرفیت های جوانان وارد می کند و همچنین مسائلی مانند مواد مخدرو اثرات مخرب آنها مبارزه با این فعالیت های ضد فرهنگی یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی است.

 

استاد حاج ابوالقاسم ابراز داشت: سومین ویژگی دولت اسلامی مبتنی بر آیات جزء هفتم است که حرکت دولت اسلامی به سمت مجازات های هدفمند را متذکر می شود. بر این اساس و با توجه به مجازات هایی که قرآن برای گنهکاران قرار داده، این نکته را الهام می کند که مجازات باید هدفمند باشد و موجب بازگرداندن او از گناه باشد. دوم اینکه این مجازات نفعی برای جامعه داشته باشد. نمونه این مجازات ها همین است که در آیه آمده که شخص موظف است 10 نفر را سیر کند یا لباس بپوشاند و برخی از مجازات هایی که افراد گمان می کنند غرب مبدع آنهاست در اسلام سابقه دارد.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مجازات باید ابتدا بازدارنده باشد و باعث شود دیگران هم از این خطاها دوری کنند که نمونه آن حنث قسم است و علاوه براین این مجازات ها باعث می شود که شخص گنهکار برای جبران گناه به سمت نیکوکاری برود بر همین اساس در برخی جرایم می شود با مجازات هایی هدفمند هم شخص را تنبیه کرد و هم منفعتی را به جامعه رساند بنابراین می توان گفت از شاخصه های دولت اسلامی انتخاب مجازات های هدفمند مانند کمک به فقرا و آزاد کردن زندانیان است و می شود این مجازات ها را جایگزین مجازات هایی مانند زندان قرار داد.

 

استاد حوزه علمیه با اشاره به آیه 52 سوره گفت: خداوند متعال در این آیه به پیامبر(ص) دستور می دهد که مبادا توده های مؤمنین که به یاد خدا هستند را از خود برانی و در آیه 28 سوره مبارکه کهف نیز به این مهم تأکید می کند و در حدیث قدسی نیز محبت این فقرا را محبت به خدا می شمارد، بنابراین می توان فهمید یکی از شاخصه های دولت اسلامی این است که در کنار توده های مردم و مستضعفان بوده و آنها را دوست داشته و به آنها عشق ورزد.

 

وی افزود: دولت اسلامی، دولتی است که باید مردمی باشد و با توده های مردم ارتباط صمیمی داشته باشد و مردم به این دولت دسترسی داشته و به جای ارتباط با اشراف و ثروتمندان با عموم مستضعفان مرتبط و غمخوار آنان باشد.

/260/12/

د, 01/23/1400 - 17:20