استاد رفعتی:

حوزه علمیه هیچگاه موافق کاهش جمعیت نبوده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد عباس رفعتی با اشاره به نقش حوزه علمیه در رفع معضلات کاهش جمعیت اظهار داشت: حوزه علمیه، علما و مراجع از ابتدا با تهدید نسل و کاهش جمعیت مخالف بودند اما بخاطر سیاست دولت های جمهوری اسلامی و به این علت که نقدهایشان موجب تضعیف نظام نگردد به مخالفت خود تصریح نکردند.

 

وی با اشاره به سیره علما و مراجع ابراز داشت: نظر حوزه هیچگاه برکاهش جمعیت نبوده است، نه در دهۀ شصت و نه در دهۀ های دیگر و حوزه علمیه و حوزویان در عمل هم نشان دادند طرفدار کاهش جمعیت نبودند، اگر نگاهی به سیره علما و مراجع از مقام معظم رهبری تا دیگر مراجع بزرگوار و اساتید حوزه بیندازید، گویای این مطلب است که حتی در دهۀ شصت و هفتاد با وجود شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، هیچکدام موافق کاهش جمعیت و این سیاست نبودند.

 

استاد رفعتی در پایان با اشاره به نقش حوزه علمیه اذعان کرد: علما در عمل مخالفت بودند اما در بیان به علت تضعیف نشدن نظام مخالفت صریحی انجام ندادند، قطعاً حوزه علمیه امروز نیز برنامه هایی در قالب اعزام مبلغین و فعالیت های ارزنده دیگر برای آگاهی مردم نسبت به مضرات سیاست کاهش و کنترل جمعیت و رفع بحران جمعیت در دست اقدام دارند.

چ, 04/09/1400 - 10:31