استاد نوری مطرح کرد؛

سه نکته بر اساس زندگانی امام جواد علیه السلام

زیادی نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود، مگر آنکه شکر از بندگانش قطع بشود. تا زمانی که بنده شکر نعمت را به جا بیاورد، خداوند هم بر نعمتی که به بنده می دهد، می افزاید؛ اما همین که شکر قطع شود، زیادی نعمت هم قطع می شود.

 

به مناسبت شهادت اباجعفر ابن الرضا جواد الائمه علیه السلام، استاد محمد حسین نوری از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به گفتگو پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: در این فرصت کوتاه بر اساس  زندگانی امام جواد علیه السلام، و با تطبیق به برخی از مسائل امروزی به بیان سه نکته می پردازیم.

 

نکته اول:

وی افزود: همان طور که معروف است، ایشان در سنین کودکی به امامت رسیدند؛ همین امر محل بحث شده است و برخی زیر بار نمی رفتند و از این رو ایشان را مورد آزمایش های علمی قرار دادند و بعد از آن بوده است که زیر بار امامت ایشان رفتند.

 

استاد نوری در ادامه بیان کرد: البته از همین نکته و از باب تشبیه و تقریب به ذهن می توان استفاده کرد؛ در دوران خود ما نیز می شود و این امکان وجود دارد که جوانی علم زیادی داشته باشد؛ نباید اینچنین باشد که اگر جوانی حرفی علمی زد، علت مخالفت با او، کم بودن سنّش باشد و گفته شود، اگر سنّ تو بیشتر بود، ما حرفت را قبول می کردیم. چه بسا جوانی که در عین کم بودن سنّ، اما به لطف الهی نکته ای به ذهنش رسیده باشد. نباید سنّ را ملاک قرار بدهیم. من خودم این اتفاق برایم افتاده که سنّ استادم از من کمتر بوده است و از آن طرف هم بوده که سنّ شاگردم از من بیشتر بوده است. پس باید در نظر داشته باشیم که ملاک، سنّ نیست.

 

نکته دوم

استاد محمد حسین نوری در بخش دیگری از گفتگو خاطرنشان کرد: حضرت علیه السلام مناظراتی با یحیی بن اکثم و افراد دیگر از فرقه های دیگر داشتند.

 

وی اضافه نمود: خوب است که ما در حوزه هم اینچنین مناظرات را داشته باشیم و پررونق تر باشد. نباید اینچنین باشد که کسی به صرف حرف مخالف زدن، کنار گذاشته شود؛ خوب است که اگر نظریه ای جدید بیان شد، به صورت علمی و در جلسه ای مطرح بشود؛ این امر بیشتر می تواند به ما کمک کند و بهتر از آن است که دست به سرکوب بزنیم. اگر سرکوب انجام شود، حرف او بیشتر به کرسی قرار می گیرد و گفته می شود که آنها جوابی برای حرف او نداشتند. خوب است که اگر نظریه ای مطرح شد، مورد بحث و مداقه قرار بگیرد؛ همین امر هم مورد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله هم هست و برای همین امر، کرسی های آزاد اندیشی را دستور دادند تا راه بیفتد.

 

نکته سوم:

استاد محمد حسین نوری خاطرنشان کرد: روایتی در کتاب شریف تحف العقول از آن حضرت نقل شده است که حضرت می فرماید:

«لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر من العباده»

 زیادی نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود، مگر آنکه شکر از بندگانش قطع بشود. تا زمانی که بنده شکر نعمت را به جا بیاورد، خداوند هم بر نعمتی که به بنده می دهد، می افزاید؛ اما همین که شکر قطع شود، زیادی نعمت هم قطع می شود.

 

وی افزود: نکته ای که می خواهم از آن استفاده کنم، آن است که باید ما طلبه های حوزه علمیه و سایر اقشار توجه کنیم؛ ما تحت فشارهای اقتصادی هستیم، برخی از ما هم ناامید می شویم و گله می کنیم و از زندگی شکایت داریم. البته مسئولین محترم به سهم خود باید به وظایفشان عمل کنند و از هر راهی که می توانند، باید به اوضاع سامان بدهند.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه تصریح کرد: اما نکته در این است که صرفا نباید نیمه خالی لیوان را دید؛ درست است که طلبه ها مشکل های اقتصادی دارند؛ اما اگر دقت کنیم، در همین ایام کرونا یک سری از مشاغل، واقعا به آنها آسیب وارد شد؛ نتوانستند زندگی خانواده شان را اداره کنند؛ اما شهریه، اگرچه کم، اما ثبات داشته است؛ همین امر نیاز به شکر دارد؛ برخی از مشاغل اینچنین نبوده اند. مخصوصا با روی کار آمدن دولت جدید، کاملا امیدواریم که اوضاع اقتصادی بهتر بشود.

/270/260/22/

 

ج, 04/25/1400 - 13:25