استاد الهی نژاد:

مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی «گفتمان مهدویت» را پایه گذاری کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد الهی نژاد دبیر «کنگره بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی» هم در سخنانی گفت: مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در یکی از کتاب های خود بیان می کنند که «انتظار فرج به معنای تعهد، بنای عمل، استقامت و حرکت است. حرکت و انتظار در کنار یکدیگر می باشند و از هم جداشدنی نیستند».

او ابراز داشت: از سخنان مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی برداشت می شود که انتظار عامل پویایی و حرکت جامعه است و بسترساز تعالی و رشد و تکامل حرکت ها و نهضتهاست.

دبیر «کنگره بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی» ادامه داد: مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی با فکر و آثار خود در زمینه مهدویت در جامعه جریان ساز شدند و یکسری «گفتمان مهدویت» از این اندیشه برمی خیزد.

او با اشاره به آثار و خروجی های مختلف آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در حوزه مهدویت خاطرنشان کرد: در طول تاریخ اسلامی، وقتی آثار و خروجی های بحث مهدویت را با نگاه تطوری رصد می کنیم، می بینیم در عصر حضور ائمه(ع) کتبی که از اصحاب ایشان در حوزه مهدویت به چاپ رسیده، بیشترین اثر مربوط به فضل بن شاذان با 7 کتاب است و سپس عبدالله بن جعفر همیری با 5 کتاب است.

او افزود: در عصر غیبت و ابتدای غیبت کبری، شوکی به جامعه وارد می شود و علما برای رفع تحیّر وارد عرصه شده و یکسری کتاب ها نزج می گیرد؛ در این دوران، شیخ مفید بیشترین کتاب را در این زمینه با 8 اثر دارد و بعد از ایشان، شیخ صدوق با 5 کتاب است.

الهی نژاد ادامه داد: در میان اهل سنت، کتاب های زیادی به چاپ رسیده- گرچه از نظر تعداد به کتب شیعه نمی رسد- که بیشترین کتاب برای ابونعیم اصفهانی با 6 کتاب و سپس محی الدین عربی با 5 کتاب است.

دبیر «کنگره بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی» عنوان کرد: بیشترین کتاب درباره مهدویت در طول تاریخ اسلامی متعلق به آیت الله العظمی صافی گلپایگانی با 20 اثر است لذا لازم بود این اندیشه در فضای علمی قرار گیرد و در جامعه اشاعه یابد و نهادینه شود.

چ, 04/22/1401 - 20:32