استاد رستم نژاد:

211 رشته و گرایش در دست تدوین است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد رستم نژاد امروز در اجلاسیه مدیران حوزه های علمیه در استان ها با معاونان و مدیران ستادی که در قم برگزار شد به موضوع اصلاح محدوده های دروس سطوح عالی اشاره و موضوعاتی چون آسیب های دروس و متون سطوح عالی، مهمترین امتیازات طرح جدید آموزشی را مورد توجه قرار داد.

تغییر دروس سطوح عالی ابلاغی شورای عالی، ارتقای سطوح عالی، راه اندازی دروس خارج در استان ها، فعال کردن رشته های تخصصی مورد نیاز، ارتقای سطح یک به ویژه ادبیات و بحث اساتید و گروه های علمی از جمله دستورهای مطرح در این بخش از اجلاسیه بود.

وی گفت: «معرفی منابع بدیل»، «معرفی منابع جدید فقه معاصر»، «باز بودن راه برای ارائه فقه و اصول متناظر با رشته ها»، «تعیین محدوده های الزامی برای طرح سوالات امتحانی» و «متوازن شدن سقف ساعات درسی فقه و اصول برای رشته های فقهی و غیر فقهی» از جمله امتیازات طرح جدید آموزشی است.

آقای رستم نژاد، گزارشی از مدیریت و ساماندهی مدارس علمیه کشور ارائه و به بحث ارتقای واحدهای آموزشی و کارگروه ساماندهی مدارس علمیه برای پیگیری ارزیابی‌ها اشاره کرد.

وی ضمن تبیینی از وضعیت طراحی و تصویب رشته های تخصصی مدارس دینی کشور، آمار طلاب رشته های تخصصی بر اساس حوزه دانشی و سهم حوزه های دانشی مختلف از متقاضیان تحصیل را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: مدرسه عالی حوزوی، مدارس علمیه، مرکز تخصصی و موسسه آموزش عالی حوزوی از جمله قالب های واحدهای آموزش تخصصی مورد بررسی در معاونت آموزش حوزه است.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت طراحی و تصویب رشته های تخصصی به هدف‌گذاری ۴۰۶ رشته و گرایش تخصصی ناظر به رسالت های حوزوی اشاره و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۵۹ رشته تصویب شده است و ۲۱۱ رشته و گرایش نیز در فرایند تدوین قرار دارد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، در بخشی بعدی دستور نشست اجلاسیه، گزارش برنامه های آموزشی در استان ها و میزان پیشرفت و بیان موانع احتمالی توسط مدیران حوزه های علمیه استان ها ارائه گردید.

ي, 05/23/1401 - 15:27