استاد اعرافی:

آموزش در حوزه باید اخلاق مدار باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد اعرافی صبح امروز در اجلاسیه مدیران حوزه های علمیه استانها و معاونان و مدیران ستادی که از امروز به مدت دور روز در شهر مقدس قم آغاز شد، به نقش مدیران در هدایت تحصیلی طلاب اشاره کرد و ابراز داشت: مدیران، معاونان و کادر و دستگاه اداری حوزه علمیه، در سطح کلان، در استان‌ها و در رتبه بعد در مدارس و شهرها نقش بارز و برجسته‌ای دارند؛ مدیر در حوزه باید مدیر در تزار حوزه به معنای جامع و کامل آن باشد.

وی با بیان این‌که ضعف و نقص در مدیران، خلأهایی را در بدنه و استاد حوزه ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: بخواهیم و نخواهیم ویژگی‌های روحی، اخلاقی، نگرشی و دانشی اساتید در طراحی برنامه‌ریزی‌ها و در نهایت در آیینه استاد و طلبه ظهور و بروز پیدا می‌کند.

آیت‌الله اعرافی افزود: همه کسانی که مسئولیت ساماندهی و اداره حوزه‌ها و مدارس علمیه را بر عهده دارند، بدانند که وضع بینشی، دانشی، اخلاقی و روحی و نگاه و رویکرد ما خواسته و ناخواسته و آشکار و نهان در آیینه حوزه نمود پیدا می‌کند.

وی به نقش مدیران و مسئولان در اداره و ساماندهی حوزه‌های علمیه اشاره و با بیان این‌که برنامه‌های پنج‌ساله و نظامات و طراحی‌ها، متأثر از بعد کاری بدنه حوزه هستند، خاطرنشان کرد: بعد معرفتی، اخلاقی، روحی، معنوی و جهان‌بینی ما رفته‌رفته در دیگر عرصه‌ها تأثیر گذاشته، در عین تأثیرگذاری آرام، اثرات عمیق و پایداری ایجاد خواهد نمود.

مدیر حوزه‌های علمیه ضمن اشاره به ویژگی‌های عظمت حوزه علمیه قم، با اشاره به این‌که عمق اخلاق، معرفت، منش و روحیات ما امروز و فردای حوزه‌های علمیه را می‌سازد، خاطرنشان کرد: ما مستقیماً با بدنه حوزه مواجه بوده، این جهان درون ما، در پیرامون ما جلوه‌گر می‌گردد.

آیت‌الله اعرافی با بیان این‌که نقش استاد حوزه بسیار بالا بوده، استاد خوب نقص طرح‌ها را می‌تواند برطرف سازد، اظهار داشت: مدیر حوزه، مسئول منابع انسانی و مدیری که جامعه را اداره می‌کند، تأثیرات شگرف و عظیمی بر ابعاد مختلف دارد.

وی به تأثیرات چندوجهی مدیران مدارس و مدیران استانی حوزه‌های علمیه اشاره کرد و ابراز داشت: عظمت روحی و شخصیت بالای معنوی، معرفتی و اخلاقی مدیر می‌تواند بسیاری از کاستی‌های مدیریتی مدیران حوزه را جبران نماید.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: مدیر تراز در حوزه کسی است که به همه ابعاد آموزشی، پژوهشی، اخلاقی، تبلیغی، سیاسی، مهارت و به همه زوایای کار هم آهنگ، دقیق و درست و به‌صورت جامع و فراگیر توجه داشته باشد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش تمام مدیران استانی و مدارس علمیه، بحث آموزش در حوزه‌های علمیه را موردتوجه قرارداد و بیان داشت: آموزش ریلی است که باید راه را برای بقیه مأموریت‌ها و رسالت‌های حوزه باز کند؛ وظیفه آموزش فقط انتقال مفاهیم یا تعریف خاص و اخص آن نیست.

آیت‌الله اعرافی تمهید اجرای برنامه‌های مستقیم آموزشی در حوزه‌های مختلف دانشی را نخستین رسالت آموزش در حوزه برشمرد و ابراز داشت: آموزش باید راهگشا و زمینه‌ساز ایفای دیگر نقش‌های حوزوی بوده، رسالت‌های حوزه در درون کار آموزش جریان پیدا کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر این‌که آموزش مسئولیت‌های مستقیم ذاتی انتقال معلومات و علوم حوزوی و بهینه‌سازی آن را بر عهده داشته، مجری برنامه‌های آموزشی است، یادآور شد: آموزش در حوزه باید پژوهش محور، تربیت مدار و اخلاق مدار، بصیرت آفرین و مهارت افزا بوده، زمینه‌های ایفای نقش را برای تمام حوزویان فراهم سازد.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: نیاز است تا روح نظام آموزشی در ترکیب اتحادی تمام بخش‌ها و در قلب آموزش نقش‌آفرینی کند؛ باید نگاه فرا بخشی را در خود تقویت نموده راه را برای انجام مأموریت سایر بخش‌ها در درون نظام آموزشی باز نماییم.

آیت‌الله اعرافی در بخش پایانی سخنان خود با بیان این‌که در برنامه پنج‌ساله و اسناد، محورهای جدی مدنظر قرار گرفته که وظیفه مدیران استانی و مدیران مدارس را سنگین‌تر می‌سازد، اظهار داشت: گسترش چند برابری طرح هجرت و طرح امین، هدفمندسازی خدمات، افزایش تنوع رشته‌ای، تقویت اساتید، تحول در گروه‌های علمی و… تنها بخشی از تحولات پیش روست.

د, 05/24/1401 - 15:31