استاد عباسی خراسانی:

طلاب سیر علمی علمای ربانی را الگو قرار دهند

 عباسی خراسانی در اولین سالگرد بزرگداشت علامه حسن زاده آملی که شامگاه دوشنبه بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: وقتی رفتار بزرگان از یک جمعی تحول ایجاد می کند باید مجالس بزرگداشت آنان نیز برای کسانیکه به دنبال سیر و سلوک هستند تحول ایجاد نماید.

وی افزود: بررسی شخصیت سیر و سلوکی، عرفانی و معرفتی علامه حسن زاده آملی در یک جلسه امکان پذیر نیست اما به قدر امکان باید بازگو شود.

وی تاکید کرد: انگیزه آفرینش جز عبادت چیز دیگری نیست و تمایز انسان با دیگر انسان‌ها و دیگر مخلوقات به علم و دانش و معرفت است.

وی افزود: بر اساس روایات، مردم سه دسته هستند که عبارتند از عالم ربانی، یا متعلمانی که در محضر علما کسب فیض می کنند و یا کسانی هستند که حزب باد هستند و ثباتی ندارند.

وی تاکید کرد: مرحوم علامه حسن زاده آملی به مرحله ای رسیدند که یک عالم ربانی شدند که معنای ربانی شدن این است که حرف خدا را می زنند و در این دنیا دو مرتبه متولد شدند چرا که حقیقت ربانی شدن یعنی تولدی دوباره در مسیر زندگی که نیاز به مراحل و مراتب خاصی دارد.

وی افزود: دلیل اینکه مرحوم علامه حسن زاده آملی یک عالم ربانی شدند این بود که ایشان اهل برنامه شخصی و نگهبان نفس خود بودند و مدیریت نفس را به درستی انجام دادند.

وی در ادامه گفت: تمام اندیشه و کلام مرحوم علامه حسن زاده آملی کاملا خدایی بود و خود را در محضر خدا می دانست و همه را دعوت به خدا می نمود.

وی افزود: حالات عرفانی علامه حسن زاده آملی مثال زدنی است چرا که وی حتی یک مرتبه هم مخاطبان را دعوت به خود نکردند.

آقای عباسی خراسانی تاکید کرد: علامه حسن زاده آملی در یک قله عرفان و معرفتی قرار گرفته داشت که به مقام دستگیری از دیگران رسیده بود و برای تمام حالات اجتماعی، فرهنگی، عرفانی و سیاسی خود برنامه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: ایشان مقید به انجام اربعینیات مختلف بودند و سیر و سلوک های مختلفی را برای خود انجام می دادند.

وی تاکید کرد: نوشته‌ها و کتاب‌های توحیدی، معرفت نفس و موضوعات معادی مرحوم حسن زاده آملی دارای منبع فیض هستند و لازم است جوانان به آن‌ها مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: علمای ربانی به مراتب بعد از مرگ بیشتر می‌توانند منشا  و منبع فیض باشند.

وی اظهار داشت: علامه حسن زاده آملی بیش از چهل سال قرائت سوره واقعه در هر شب را ترک نکردند و این باید یک الگو باشد برای کسانیکه به دنبال سیر و سلوک هستند.

وی گفت: یکی دیگر از خصلت‌های ایشان این بود که ایشان یک سالک توحیدی بودند و همواره خود را ملزم به زیارت حرم بانوی کرامت می دانستند.

آقای عباسی خراسانی تاکید کرد: از حالات و نوشته‌های ایشان نباید غفلت کنیم چرا که ایشان دارای چشم برزخی و یک گوش الهی  بودند.

وی یادآور شد: ایشان یک عالم خستگی‌ناپذیر در تحصیل، تدریس و عبادت بودند به همین خاطر لازم است طلبه‌ها سیر علمی علمای ربانی را برای خود الگو قرار بدهند.

پ, 06/31/1401 - 07:06