استاد حسینی:

قرآن کریم از ما می خواهد که اعتراضات را بشنویم و پاسخ صحیح به آنها بدهیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سید علی اکبر حسینی رامندی در نشست علمی با عنوان «مدار اعتراض» که با همکاری مشترک پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، به تشریح موضوع «اعتراض در آموزه های قرآن» پرداخت و گفت: به طور طبیعی بسیاری از اصطلاحات رایج در ادبیات سیاسی امروز به طور صریح و مستقیم در قرآن کریم وجود ندارد اما کلیات آن ها، پیش نیازها، آسیب ها و تهدیدها و همچنین حد و مرز و شیوه مدیریت آن ها در قرآن آمده است.

وی افزود: باید دانست که مفهوم اعتراض در قرآن محدوده و جایگاهی دارد؛ اگر ما حقوق انسانی را که در قرآن کریم موج می زند دنبال کنیم، به این می رسیم که طرح های مختلف را بشنویم و بهترین آن ها را برگزینیم. طبیعتاً این مسیر که با تنازعاتی هم همراه است، بدون سختی، بدون اعتراض و بدون شورش های اجتماعی نیست. نوع نگرش قرآن به انسان و آزادی او اعتراض مدنی را هم در خود دارد و ما نباید اعتراضات را نادیده بگیریم. آنچه قرآن کریم از ما می خواهد شنیدن اعتراضات و دادن پاسخ صحیح به آن هاست.

وی خاطرنشان کرد: در آموزه های اسلامی ستون فقرات جامعه دینی و قرآنی، مردم هستند. عدالت این است که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم و این امر زمانی محقق می شود که جایگاه مردم در تحقق عدالت را به خوبی بشناسیم.

وی گزاره های دینی در تحریک مردم به سمت تحقق عدالت را منجر به احیای کرامت انسانی دانست و گفت: قرآن کریم افرادی را که اقوال مختلف را می شنوند و بهترین آن ها را بر می گزینند، صاحبان خرد معرفی می کند.

وی کاستی های اجتماعی و نابرابری ها در جوامع مختلف را مهم برشمرد و تصریح کرد: ما نمی توانیم این ضعف های اجتماعی و عدم وجود محبت و مهربانی در جامعه را نادیده بگیریم.

وی با اشاره به اینکه ما در مورد حوادث اخیر با تحلیل های مختلف و نوعاً متضادی روبرو هستیم، افزود: در این میان لازم است تحلیل هایی از منظر قرآنی نیز از سوی اندیشمندان این حوزه ارائه شود.

آقای حسینی رامندی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت اغتشاشات بر پایه آموزه های قرآنی، شناسایی گسل ها و نیازهای جامعه، داشتن سعه صدر و ظرفیت از سوی مسئولین حاکمیتی، بازگشت به قرآن کریم و بازخوانی آموزه های آن به عنوان محور حل معضلات فردی و اجتماعی و پایبندی به اخلاق با تمام زوایای آشکار و پنهان آن می تواند از مهمترین محورها در مواجهه صحیح و قرآنی با اعتراضات، اغتشاشات و شورش های اجتماعی باشد.

چ, 07/27/1401 - 21:05