استاد مقیمی حاجی:

تحصیل و فارغ التحصیلی ۱۰ هزار طلبه در مراکز پژوهشی حوزه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، مقیمی حاجی در دهمین اجلاسیه دو روزه معاونان پژوهشی استان ها و مناطق ویژه حوزه های علمیه که در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم در حال برگزاری است، با بیان این که معاونت پژوهش حوزه های علمیه با بخش هایی مرتبط است که شاید در استان ها این ارتباط کمتر باشد گفت: چند هزار طلبه در بخش آزاد داریم که در سطوح عالی در حال تحصیل هستند. ارتباط ما با طلاب آزاد، ارتباط قوی ای نیست. طلاب از این به بعد پژوهشگر می شوند و تازه وقتی که طلبه از نظام آموزشی سنگین فارغ و وارد فاز پژوهش می شود ارتباط ما با آن کمتر می شود.

معاون پژوهش حوزه های علمیه بیان کرد: ایجاد سیاست هدایتگری برای مخاطبین سطوح عالی بسیار مهم است. طلاب باید در عرصه های مختلف وارد فاز پژوهشگری شوند.باید به اندازه ای که طلاب در فعالیت های تبلیغ حضور دارند، در زمینه پژوهش هم فعالیت داشته باشند.

وی گفت: ده هزار نفر در مراکز پژوهشی حوزه تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده اند. در این میان باید این گروه به پژوهشگران تخصصی مبدل شوند.

معاون پژوهش حوزه بیان کرد: رشته های تخصصی در حوزه های علمیه کشور در حال توسعه است. در این زمینه باید در استان‌های مختلف بحث پژوهش را جدّی تر بگیریم. باید با طلابی که در سطوح عالی تحصیل کرده اند تعامل کنیم تا آنها بتوانند در زمینه نگارش مقالات تخصصی و بین رشته ای فعال تر شوند

وی با ذکر اهمیت ایجاد زیرساخت های پژوهشی گفت: طلاب تحصیل کرده سطوح عالی مخاطبان اصلی ما در حوزه پژوهش هستند. پژوهش سراهای استانی باید به پاتوق پژوهشی مبدل شوند تا طلاب متخصص در لحظات بیکاری خود در این محل ها حضور یابند.

حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی اظهار کرد: لایه بعد سیاستگذاری، سیاستگذاری پژوهش در واحدهای آموزشی است. بیشتر مدارس ما در نظام جدید فعال هستند. در این سیاست گذاری، پژوهش ها به سمتی می رود که سیاستگذاران ریل گذاری کنند.

وی با بیان این که تمام مدیران پژوهشی در دوره توان افزایی مدیریت پژوهشی شرکت کردند، گفت: این دوره ها باید به دوره های تخصصی مدیریت پژوهشی ارتقا یابد. در این بخش سیاستگذاری و ریل گذاری ما هستیم که باید با مشورت هم و نقد برنامه ها و ایده پردازی ها کمک کنیم که چه سیاست گذاری را برای پژوهش مدارس انتخاب کنیم و مبدل به برنامه اجرایی نماییم.

معاون پژوهش حوزه های علمیه بیان کرد: زمانی که پژوهش را مکمل آموزش تعریف کنیم و موضوعات پژوهشی از دل آموزش استخراج شوند یک نوع برنامه ریزی تربیتی است. نشریات واحدهای آموزشی، از فعالیت های مدرسه استفاده می کنند. بسیاری از طلاب ما درسی در خصوص روش شناسی نظریه پردازی دینی و علوم انسانی اسلامی را نخوانده اند و به همین دلیل باید در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. وقتی مراکز تخصصی ما که توان تولید این مقالات و پژوهش ها را دارند، نتوانند در این عرصه موثر باشند یک خسران است.

وی گفت: سیاستگذاران امر پژوهش در حوزه باید ریل گذاری مناسبی در حوزه سیاستگذاری های کلان داشته باشند و در این مسیر نیازمند نگاه و نقد و نظر واحدهای مرکزی و استانی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مقیمی با ذکر این مطلب که سیاستگذاری و ریل گذاری اولین رکن پژوهش است، گفت: بخش دوم شامل بدنه سیاستگذاران و مدیران پژوهش هستند که در این زمینه نیز نیازمند شاخص گذاری هستیم. بخش سوم ارکان پژوهش نیز طلاب و پژوهشگران هستند که باید در این زمینه نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.

ش, 08/28/1401 - 06:37