استاد حریزاوی مطرح کرد؛

لزوم اجتناب از پر کردن پازل دشمن

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشسست دوره ای اساتید، استاد روح الله حریزاوی از اساتید حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: موضوع حجاب، به عنوان مسأله ای خرد است که بخشی از بهانه دشمن است. به تعبیر حضرت آقا حفظه الله، دعوای دشمن با شما بر سرِ با حجاب و بی حجاب نیست؛ بحث بر سرِ استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است.

/270/260/23/

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: دشمن در وسط این جنگ، حجاب را هم از سر بر می دارد، اما طرح دشمن، وسیعتر از بحث حجاب است. و شما اگر در میان این جنگ، فقط و فقط به بحث حجاب پرداختید، بدانید که باختید. دشمن دو قطبی هایی به جامعه تحمیل می کند که «حجاب، یا اجباری باشد یا اختیاری»، و حالت دیگری را فرض نمی کنند. وقتی اینچنین است، پس من اگر در دوگانه طراحی شده او سیر کنم، حتما من دارم جدول او را تکمیل می کنم و پازل او را پر می کنم.

 

وی اضافه نمود: من اتفاقا اینجا می گویم این موضوع تازه اول الکلام است. من در مورد حجاب دامنه ای از موضوعات را ترسیم می کنم؛ تنها سؤالی که وجود دارد، این نیست که آیا حجاب اجباری خوب است یا حجاب اختیاری خوب است. دو قطبی هایی را به جامعه تحمیل می کنند که حجاب یا اجباری باشد یا اختیاری؛ و می گویند باید جواب بدهید. من اتفاقا می خواهم زمین بازی را عوض کنم؛  کجای دنیا برای اختیار، آدم می کشند. اموال عمومی را آتش می زنید. به خشونت دست می زنید. توهین می کنید. رفتارهای رکیک از شما سر می زند. به حافظ امنیتتان و به نیروی انتظامی تان حمله می کنید و او را می کشید. حجاب اختیاری راه انداختید؟! این بحث که دروغ خنده داری است. شما که آن زن را در دادگاه زدید و کشدید. شما که با حجاب ها را در مجامع علمی تان راه می دهید. تحقیرشان می کنید. به آنها حمله می کنید.

 

استاد حریزاوی در ادامه خاطرنشان کرد: با این جریان کشف حجابی که در کشورهای خودتان ایجاد کردید، چه مقدار توفیقات زنان را زیاد کردید. آیا زن بی حجاب زن موفقی است یا ناموفق است. آیا حجاب امری فردی است یا امری اجتماعی است. وقتی که حجاب کارکرد اجتماعی دارد، شما نمی توانید ما را مجبور کنید در حوزه حجاب بی قانونی بشود. شما دارید حجاب غیر اختیاری را اجباری می کنید. حجاب اختیاری را به ما تحمیل می کنید.

 

پ, 09/24/1401 - 17:31