نشست دوره ای اساتید؛

نتایج آراء انتخابات دبیرخانه و شورای برنامه ریزی نشست دوره‌ای اساتید سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه قم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، نتایج آراء انتخابات دبیرخانه نشست دوره‌ای اساتید سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه قم:
 
به ترتیب اکثریت آراء مأخوذه بدین شرح است:
 
اعضای اصلی دبیرخانه نشست دوره‌ای اساتید
اساتید معظم جناب آقایان:
۱. سیدمفیدالدین حسینی آملی
۲. حسین وحیدپور
۳. محمدرضا منوچهری نائینی
۴. سیدجواد شیخ الاسلامی
۵. سیدحسین امامی
 
اعضای علی‌البدل
اساتید معظم جناب آقایان:
۱. محمدحسین قاضی زاده اراکی
۲. سیدقاسم حسینی خراسانی
 
 
نتایج آراء انتخابات شورای برنامه ریزی نشست دوره ای اساتید به ترتیب اکثریت آراء ماخوذه به شرح زیر است:  
اعضای اصلی شورای برنامه ریزی نشست دوره ای اساتید،
اساتید معظم جناب آقایان: 
1. سید محمد جواد علوی بروجردی
2. ابوالقاسم علیدوست ابرقوئی
3. علی نظری منفرد
4. سید میرمحمد یثربی کاشانی
5. مهدی هادوی تهرانی
6. محمد عندلیب همدانی
7. محمد باقری شاهرودی
8. سید محمد ابن الرضا 
9. محمد محمدی قائینی
 
اعضای علی البدل:
اساتید معظم جناب آقایان:
1.مهدی مسجد جامعی
2. سید محمد واعظ موسوی
چ, 10/21/1401 - 23:00