استاد حسینی آملی؛

مخالفت نشست دوره ای اساتید با طرح جدید دروس مرکز مدیریت حوزه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سید مفید الدین حسینی آملی در جلسه نشست مشورتی نشست دوره ای اساتید، به طرح جدید آموزشی در حوزه اشاره، و خاطرنشان کرد: همه اطلاع دارید که مرکز مدیریت حوزه از ابتدای سال تحصیلی امسال طرحی را آوردند و با عجله تمام، آن را اجرایی کردند. این طرح با مخالفت بسیاری از اساتید و مراجع عظام تقلید واقع شد. تغییری در کتاب های آموزشی حوزه دادند؛ برخی از مطالب مهم را از کتاب های حوزه حذف کردند

 

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: ما بنا داشتیم که در جلسه عمومی این موضوع را به شور بگذاریم و نظرات اساتید را جمع کنیم و خدمت مراجع تقدیم کنیم؛ که البته برخی از مسئولین حوزه تماس گرفتند و گفتند اگر مصلحت می دانید، این جلسه را به تأخیر بیندازید، قول می دهیم که با هم بنشینیم و این مشکل را حل کنیم. ما به قول آقایان اعتماد کردیم و جلسه را منتفی کردیم. بعد از آن با جناب آیت الله اعرافی حفظه الله و برخی از معاونین ایشان جلسه ای داشتیم. ما مشاکلی را که در این طرح بود، اعم از مشاکل بنیادی و محتوایی را بیان نمودیم.

 

استاد حسینی آملی افزود: در مورد اشکالات بنیادی این طرح باید گفت این طرح برای چه مطرح شد؟ کاستی هایی که در کتب آموزشی حوزه بود، چه بود؟ که برای رفع کاستی ها آن طرح را ارائه کردید؟ آیا این طرح، آن کاستی ها را برطرف می کند یا خیر؟ 

 

وی اضافه نمود: این طرح دچار اشکالات محتوایی فراوانی بود که در جلسات مختلفی که با اساتید برگزار شد، مجموع اشکالات جمع آوری شد و بنا گردید تا در جلسه ای با معاونین و طراحان این طرح، بیان گردد؛ که به هر نحو، قرار گردید تا در هفته آینده این جلسه برگزار گردد.

 

این استاد درس خارج حوزه خاطرنشان کرد: در همینجا طلب غفران و مغفرت الهی می کنیم برای همه مراجع و علمایی که در این چند وقت ندای حق را لبیک گفتند؛ بالاخص مرحوم آیت الله صافی رحمت الله علیه، و همین طور طلب غفران می کنیم برای مرجع عالیقدر مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمت الله علیه؛ امیدواریم خداوند در جنت به این بزرگواران مأوا بدهد و ما هم بتوانیم اهداف بلند آنها را دنبال کنیم.

 

استاد حسینی آملی در ادامه بیان کرد: در این دوره تعدادی از اساتید، شاید جوان تر از بقیه دعوت شدند؛ ملاک دعوت آن است که هر کدام از اساتید بزرگوار که دارای بیش از بیست و پنج سال سابقه تدریس در سطوح مقدماتی و عالی باشد، به این جلسه شورای مشورتی که جلسه عاقله نشست است، دعوت شدند

 

این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: مجموعه دوستان ما در نشست، با تمام اخلاص، فعالیت هایی را که انجام می دهند، اعم از شورای برنامه ریزی، دبیرخانه، هیچ وجه و امتیازی در مقابل آن دریافت نمی کنند. بلکه به کرّات از آنها وجوهی گرفتیم تا در این مجموعه صرف بشود و به اساتید بزرگوار تحت عیدی و غیره تقدیم بشود.

 

استاد سید مفید الدین حسینی آملی در بخش دیگری سخن، به طرح جدید آموزشی در حوزه اشاره، و خاطرنشان کرد: همه اطلاع دارید که مرکز مدیریت حوزه از ابتدای سال تحصیلی امسال طرحی را آوردند و با عجله تمام، آن را اجرایی کردند. این طرح با مخالفت بسیاری از اساتید و مراجع عظام تقلید واقع شد. تغییری در کتاب های آموزشی حوزه دادند؛ برخی از مطالب مهم را از کتاب های حوزه حذف کردند

 

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: ما بنا داشتیم که در جلسه عمومی این موضوع را به شور بگذاریم و نظرات اساتید را جمع کنیم و خدمت مراجع تقدیم کنیم؛ که البته برخی از مسئولین حوزه تماس گرفتند و گفتند اگر مصلحت می دانید، این جلسه را به تأخیر بیندازید، قول می دهیم که با هم بنشینیم و این مشکل را حل کنیم. ما به قول آقایان اعتماد کردیم و جلسه را منتفی کردیم. بعد از آن با جناب آیت الله اعرافی حفظه الله و برخی از معاونین ایشان جلسه ای داشتیم. ما مشاکلی را که در این طرح بود، اعم از مشاکل بنیادی و محتوایی را بیان نمودیم.

 

استاد حسینی آملی افزود: در مورد اشکالات بنیادی این طرح باید گفت این طرح برای چه مطرح شد؟ کاستی هایی که در کتب آموزشی حوزه بود، چه بود؟ که برای رفع کاستی ها آن طرح را ارائه کردید؟ آیا این طرح، آن کاستی ها را برطرف می کند یا خیر؟ 

 

وی اضافه نمود: این طرح دچار اشکالات محتوایی فراوانی بود که در جلسات مختلفی که با اساتید برگزار شد، مجموع اشکالات جمع آوری شد و بنا گردید تا در جلسه ای با معاونین و طراحان این طرح، بیان گردد؛ که به هر نحو، قرار گردید تا در هفته آینده این جلسه برگزار گردد.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: ان شاء الله جلسه ای که برگزار می شود، جلسه خوبی باشد. ما امیدواریم که این طرح تعطیل بشود؛ چون با این وضعی که اکنون دارد، سزاوار نیست. این طرح باید به کارشناسی برود و از نظرات اساتید مجرب حوزه استفاده بشود؛ مقبولیت عند المراجع پیدا کند؛ آن بزرگان این طرح را تأیید کنند؛ و بعد از آن اجرا بشود. ما این توقع را داریم؛ تا چه نتیجه ای برسد.

 

چ, 10/21/1401 - 23:29