آیت الله العظمی جوادی آملی:

جامعه ‌ای که دروغ می ‌گوید یا به دروغ اکتفا می ‌کند، یک جامعه جاهلی است

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با بیان اینکه دروغ، جامعه را ناامن می کند، گفتند: جامعه ‌ای که دروغ می ‌گوید یا به دروغ اکتفا می ‌کند، یک جامعه جاهلی است.

به گزارش شفقنا، دفتر این مرجع تقلید شیعیان بخشی از سخنان آیت الله جوادی آملی در سال 1395 را که به موضوع «دروغ» اختصاص داشت را بازنشر کرده و آورده است:

حضرت آیت الله جوادی آملی در جلسه تفسیر سوره حجرات مورخ 1/8/1395 بیان کردند: «نسبت به یکدیگر دروغ نگویید! دروغ، جامعه را نااَمن می ‌کند. جامعه ‌ای که دروغ می ‌گوید یا به دروغ اکتفا می ‌کند، یک جامعه جاهلی است.

جاهلیت گاهی به نداشتنِ امنیت است؛ مثل اینکه افرادی به رَهزنی مشغول باشند که فرمود: ﴿یتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ و یک وقت است که جاهلیتِ فرهنگی و فکری است که به یکدیگر دروغ می ‌گویند، جامعه را ناامن می ‌کنند؛ یا به دروغ بسنده می ‌کنند، به دروغ اکتفا می ‌کنند و بر اساس خبرهای دروغ، برنامه ‌ریزی می ‌کنند.

دروغ گفتن، از جهل نشأت می‌ گیرد، از جهلی که در مقابل عقل است و همچنین بر اساس حرف دروغگو برنامه ‌ریزی کردن، از جهل انسان نشأت می‌گیرد از جهلی که در مقابل عقل است این می ‌شود جاهلیت.

فرمود نه دروغ بگویید و نه به دروغ اعتماد کنید، بی ‌تحقیق سخن نگویید و بی‌ تحقیق سخنی نپذیرید.

چ, 10/28/1401 - 19:17