استاد عزیزی مطرح کرد؛

چگونگی ارتباط با منکران دین اسلام و معتقدان به صرف انسانیت

استاد سید محمد حسین عزیزی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «چگونگی ارتباط با منکران دین اسلام» پرداخت.

/270/260/22/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: دین اسلام، یک دین جامع است که مهربانی را به جای خود، و قاطعیت و مجازات را هم به جای خود دارد. اگر دین اسلام را کامل به جامعه معرفی کنیم، در چالش های اجتماعی که پیش می آید، مردم به خوبی به شبهه افکنی های شبکه ها و رسانه های خارجی پاسخ می دهند. اینگونه نیست که صرفا محبت و نصیحت باشد. البته برای مؤمنین، محبت و عطوفت است؛ اما برای کسانی که می خواهند مقابل احکام و قرآن بایستند و اموری را مرتکب بشوند که با هیچ منطق و عقل و دینی سازگار نیست، در اینجا انتظار عطوفت از دین اسلام جایز نیست. بهائیت و نگاه تبشیری به مسیحیت است که اینگونه نگاه را به مردم القاء می کنند. اما جامعیت اسلام هم قاطعیت در مقابل دشمنان و هم مهربانی را به دنبال دارد.

 

وی افزود: عموم مردم ما، باطنا و ظاهرا معتقد به اسلام هستند؛ اما ممکن است اطلاعاتشان از اسلام، اندک باشد. مقام معظم رهبری نیز بیان کردند که عموم جامعه ما متدیّنین هستند؛ البته گاهی به خاطر فریب های رسانه ای یا بروز و ظهورهایی که بعضی افراد دارند، تصور می شود که عده آنها زیاد است. البته من نمی خواهم تعداد آنها انگشت شمار است، اما در مقابل با جامعه ایمانی ما عددی نیستند.  خارج از جامعه ما بسیاری از از انسان ها هستند که می توان گفت دین را کنار گذاشته اند و صرف انسانیت را شعار می دهند. به نظر می رسد که برای آنها باید «جامعیت اسلام» را تبیین بکنیم. بگوییم آثار عدم جامعیت اسلام چه می شود.

 

استاد عزیزی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در بحث انقلاب جنسیتی، آزادی جنسی عاقبت این امر را و آزادی بی حدّ و حصر جنسی را به خوبی تبیین بکنیم، بسیار مؤثر است؛ اخیرا دیدم که ر قالب یک مستند به صورت شفاف و روشن این بحث بیان شده بود و نشان داده شد که آزادی جنسی در نهایت به خشونت ختم می شود. خشونت های عجیبی که بعضا اتفاق می افتد، زاییده آزادی جنسی بی حد و حصر است.

 

وی در ادامه بیان کرد: برای معرفی اسلام به کسانی که صرفا شعار انسانیت را می دهند، باید به «جامعیت اسلام»، چه از بعد عطوفت آن و چه از بعد قاطعیت آن بپردازیم. باید اشاره کنیم که اسلام تأکید دارد که حدود الهی باید رعایت بشود و احکام الهی اجرا بشود و نباید به بهانه های آزادی و غیره نظرشان را بر شما تحمیل بکنند.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: به نظر من راهکار مهم تبیین آن، این است که «نقطه مقابل اینها را خوب ترسیم کنیم. اگر قاطعیت نباشد، به کجا می کشد. اگر نباشد قاطعیت الهی، به کجا ختم خواهد شد. ما می توانیم از سرنوشت تاریک و سیاه غربی تجربه کسب کنیم.

 

استاد سید محمد حسین عزیزی خاطرنشان کرد: نسبت به جامعه خودمان باید بگوییم جامعه ما زمانی به رشد کامل می رسد که از دو صفت رهایی پیدا کند؛ یک صفت، «خود باختگی مقابل غرب» است. عده ای احساس می کنند که آنجا بهشت برین است و تا زمانی که مانند آنها نشدیم، عقب افتاده هستیم. باوری که غلط است؛ آنها غرق در «بدبختی» هستند. نگوییم غرب در شهوات هستند؛ بلکه غرق در بدبختی و بحران های روحی روانی هستند. قطعا کسی که با آنها برخورد داشته باشد، تصدیق می کند. صفت دیگر «عدم باور نسبت به حقانیت اسلام» است. اکثر جامعه ما مسلمان هستند؛ اما آن باور عمیق را باید داشته باشند که اسلام راه نجات مشکلات است. باید از این ضعف باور فاصله بگیریم و به باور عمیق نسبت به اسلام باشیم.

 

چ, 11/26/1401 - 17:33