استاد جعفرزاده مطرح کرد؛

لزوم میدان دادن به حوزه در عرصه تبلیغ

استاد منصور جعفرزاده از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «لزوم میدان دادن به حوزه برای تبلیغ مؤثرتر» پرداخت.

/270/260/22/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: دست دشمن در اغتشاشات چند ماه گذشته را بعینه دیدیم؛ دشمنی که گلوی پلیس را می بُرد؛ در دانشگاه ها و مراکز علمی، اغتشاش راه می اندازد؛ چادر از زن شیعه می کشد؛ این اتفاقات باید برای ما درس عبرت باشد. دیدیم که بعد از مرگ خانم مهسا امینی عده ای احساساتی برخورد کردند و دست دشمن را ندیدند.

 

وی افزود: یکی از وسایلی که دشمن از آن بهره ها برد، «فضای مجازی» است؛ بسیاری از جوان ها در این فضا بوده است که در این فضای بی در و پیکر، فریب خوردند و آسیب دیدند. فضایی که اگر کار خوب هم انجام بشود، بی اهمیت جلوه می دهد. نمی توان فضای مجازی را ول و رها قرار داد و در آن میان، کار خوب هم انجام داد. جوان های ما در این سال های اخیر شدیدا تحت تأثیر منفی قرار گرفتند و آسیب های آن را مشاهده می کنیم.

 

استاد جعفرزاده در ادامه بیان کرد: در فرهنگ عمومی نهادهای مختلف دست اندر کار بودند؛ باید نقش حوزه های علمیه به عنوان یکی از این نهادها مورد بررسی قرار بگیرد؛ البته نمی توان گفت حوزه از همه ظرفیت های خود استفاده کرده است؛ اما اتفاقا حوزه های علمیه بر اساس ظرفیتی که در اختیار داشته، بسیار خوب عمل کرده است. حوزه تبلیغ های مختلف را در زمان های مختلف به روش های مختلف سامان داده است که نشان دهنده نقش مثبت او بوده است.

 

وی اضافه نمود: البته شاهد آن هم هستیم که در راه حوزه کارشکنی هایی انجام می شود. صدا و سیمای ما آنچنانی هست که پذیرای خوبی برای حوزه باشد؟ من در صدا و سیما هم بودم و خبر دارم. آیا برای حرف حوزه خریداری هست؟! اگر چه منبر مهم است، اما فضای مجازی حرف اول را می زند. فضایی که اعاظم بارها گفتند این لجن زار را دریابید. طلبه می تواند در این فضا به خوبی کار کند؛ اما در این لجن زار چه می تواند بکند! اگر در این ساعت و در این شبکه، سخنرانی این مرجع عظیم الشأن را پخش می کند، در همان شبکه در ادامه سخنان آن بزرگوار، و یا در دیگر شبکه ها فیلم های آنچنانی و مطالب آنچنانی انتشار داده می شود.

 

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: آیا فضای تبلیغی مهم دست حوزه هست که توقع آنچنانی از حوزه داشته باشیم؟ کسانی که می توانند کار کنند، دانشگاه ها و اداره ارشاد و این نهادها هستند. البته ما هم نقص داریم؛ اما این هم نیست کاری نکنیم. فضای تبلیغی و سیاستگذاری های مهم را به دست حوزه نمی دهند؛ اگر می دادند که حوزه اثرگزارتر عمل می کرد. توقع از حوزه باید به اندازه ای باشد که به او امکانات داده اند. اما در همین حد هم بسیار خوب عمل کرده است و بهتر هم می تواند باشد.

 

وی افزود: ما شاهد آن هستیم که حوزه در تولید محتوا بسیار بسیار خوب عمل کرده است و کار را پیش برده است؛ اما مشکل در انتقال پیام به جوانان و مسئولان است؛ این کار باید توسط دستگاه اطلاع رسانی و صدا و سیما و فضاهای مجازی صورت بگیرد. زبان ارتباط با جوان امروز، سینما و تلگرام و اینستاگرام و امثال آن است. مشکل این نیست که فقه حکومتی نداریم؛ مشکل آن نیست که تولید محتوا صورت نگرفته است، اما مشکل آن است که این محتوا به خوبی در اختیار جوانان قرار نمی گیرد.

ي, 12/21/1401 - 15:57