آیت الله العظمی سبحانی:

شئون روحانیت در بسیاری از روستاها و مساجد روی زمین مانده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، حضرت آیت الله سبحانی گفتند: تجمع روحانیون در قم و مشهد درحالی است که امروز بسیاری از روستاها و مساجد در کشور، فاقد روحانی بوده و شئون روحانیت روی زمین مانده است.

روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه در خبر خود اینگونه آورده است:

«حضرت آیت الله سبحانی در دیدار حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه شأن تحصیل و کسب دانش جزء جدایی ناپذیر طلبگی است، گفتند: براساس هدف تاسیس حوزه های علمیه، طلاب و روحانیون بعد از کسب مدارج علمی، باید به مواطن خود بازگشته و به رسالتهای تبلیغی خود بپردازند.

ایشان در ادامه بر لزوم حضور اجتماعی طلاب و روحانیون در تمام مناطق کشور و در بین مردم افزودند: تجمع روحانیون در قم و مشهد درحالی است که امروز بسیاری از روستاها و مساجد در کشور، فاقد روحانی بوده و شئون روحانیت روی زمین مانده است.

ایشان درخصوص لزوم ساماندهی و مدیریت طلاب و روحانیون، به ضرورت ارتباط تنگاتنگ و تعامل سازنده مرکز خدمات و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه اشاره کردند و یادآور شدند: هم افزایی این نهادها می تواند در بکارگیری و ساماندهی طلاب در شئون حوزوی خود در مساجد، روستاها و شهرها، بسیار موثر و سازنده باشد.

حضرت آیت الله سبحانی در پایان با تاکید بر ضرورت طراحی نظامی در حوزه برای شناسایی نیازهای مردم و جامعه، اظهار داشتند: برنامه ریزی و ریل گذاری برای انجام رسالت تبلیغ نیازمند مطالعه و بررسی و تدوین نظام دقیق نیاز سنجی از عموم جامعه و در نهایت طراحی منظومه تبلیغی جامع برای پوشش و رفع این نیازها است.

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز خدمات، توضیحاتی درباره طرح هدفمندی خدمات بیان کرد و ضرورت سیاست گذاری حوزه و مراکز مرتبط برای بهره مندی از طلاب و روحانیون در شئون حوزوی آنها، سازماندهی و ساماندهی امر تبلیغ در شهرها، روستاها با برنامه ریزی بر عدم تمرکز در قم و مشهد و فعال شدن مساجد را یاد آور شد».

س, 06/21/1402 - 09:55