خاستگاه تاریخی، مبانی فکری و اهداف جریان های سلفی معاصر

جریان های تکفیری در زمان حاضر یکی از اساسی ترین مشکلات جهان اسلام است در این رابطه پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفتگویی با استاد سید محمد میرهاشمی انجام داد و نظر این استاد حوزه علمیه قم را در این مورد جویا شد.

 

به نظر جناب عالی چرا آشنایی با گروه های سلفی و جریان های تکفیری ضرورت دارد؟

اشتراک در RSS - استاد سید محمد میرهاشمی