پیروی شایسته از پیامبر اکرم با دفاع از حق و ایجاد عدالت اجتماعی حاصل می شود

باید توجه داشته باشیم که هر کجا بحث عدالت مطرح می شود باید مردم نسبت به آن قیام کنند چون خدا می فرماید: «لیقوم الناس بالقسط» ما رسولان خودمان را به وسیله دلیل های روشن فرستادیم؛ دلیل این مطلب این است که مردم به عدالت قیام کنند یعنی در واقع با دفاع از حقانیت و ایجاد عدالت اجتماعی می توانیم هدف بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را محقق کنیم.

 

اشتراک در RSS - دفاع از حق و عدالت اجتماعی در سیره نبوی