کارکردهای اجتماعی انتظار حضرت مهدی در ایران معاصر

اولین کارکرد اجتماعی انتظار در ایران معاصر، امید بخشی است؛ اینکه انسان ها اعتقاد داشته باشند که در سایه امام زمان آینده ای روشن در انتظار آنها است، سبب ایجاد نیرو و امید در روحیه جامعه می شود تا در سخت ترین شرایط هم صبر پیشه کنند؛ چرا که نگاهشان به آینده روشن است.

 

استاد محمد صادق ربانی خوراسگانی از اساتید حوزه علمیه قم با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به معرفی کتابشان تحت عنوان «کارکردهای اجتماعی انتظار حضرت مهدی )عج( در ایران معاصر» پرداخت.

 

اشتراک در RSS - استاد محمد صادق ربانی خوراسگانی