باید اقدامات میدانی موثر برای پشتیبانی از مردم فلسطین انجام شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد محمد حسن اختری در جلسه " گفتگو و تبادل نظر برای چگونگی حمایت و پشتیبانی از مقاومت مردم فلسطین در برابر اسرائیل کودک کش در شرایط فعلی" که با حضور نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه های مختلف، سازمان های مردم نهاد حامی فلسطین و نماینده حماس و جهاد اسلامی در تهران، مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، اظه