آیا می‌شود آدم به عقل استناد کند، اما عقلش ورزیده نباشد!

غلامرضا فیاضی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در نشست علمی «تأثیر متقابل فلسفه و اجتهاد فقهی» که چندی قبل از سوی مدرسه فقهی آل یاسین برگزار شد، گفت: همه ما در خصوص استنباط احکام می‌دانیم که بدون کسب مقدمات و فراگیری آن نمی‌شود وارد مرحله استنباط شد.

اشتراک در RSS - تأثیر فلسفه در فهم اصول فقه