استاد حلبیان مطرح کرد؛

ذکر بعضی از فضائل رسول گرامی اسلام

مقام ایشان تا آن جا بالا است که امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «إنما أنا عبد من عبید محمد» من یکی از بندگان رسول اکرم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستم و امیرالمومنین علیه السلام که نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، می فرماید: «ما برأ الله بریة خیراً من محمد» خداوند هیچ مخلوقی بهتر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندارد.

 

استاد حسین حلبیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: صفاتی در نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده است و ایشان جامع جوامع مکارم اخلاقی هستند که اولین آنها حسن خلق است که قرآن کریم هم در این رابطه بیان می دارد «و انک لعلی خلق عظیم» که خلق عظیم و حسن خلق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زبانزد خاص و عام بوده است، دوست و دشمن به این مطلب معترفند و داریم «اشبهکم بی احسنکم خلقا» رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که کسی از شما به من شبیه تر است که اخلاقش از همه نیکوتر باشد.

 

وی افزود: خصیصه بعدی و خصیصه ای که این هم یکی از قله های مکارم اخلاق در نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، امانت داری ایشان است که خدای تبارک و تعالی در این زمینه هم در کتاب کریمش فرموده است: «مطاع ثم امین» که امانت داری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم حتی در بین کفار و مشرکین زبانزد بوده است یعنی حتی آن کسانی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان نبی قبول نداشتند اما آن حضرت را به امانت داری قبول داشتند.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: یکی دیگر از خصائص اخلاقی ایشان صدق است که در روایتی هم حضرت می فرمایند: «أیها الناس فإنّ الرائد لا یکذب اهله» حضرت خودشان را که به عنوان یک پیشوا معرفی می فرمایند، صفت خودشان را صداقت و این که هیچ گونه دروغی در ذات ایشان راه ندارد، معرفی می کنند.

 

وی افزود: مجموعه صفاتی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله دارند و عدالت و شجاعت و رحمت و مهربانی ایشان هم زبانزد است که قرآن هم می فرماید: «لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رئوف رحیم» و در جای دیگر می فرمایند: «فبما رحمة من الله لنت لهم» قرآن آن حضرت را به عنوان یک پیشوای مهربان و نبی و پیامبر رحمت معرفی می کند.

 

وی خاطرنشان کرد: حلم و حیا و تواضع حضرت هم زبانزد است، در رابطه با حیا حضرت می فرمایند: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشد حیاءً من العذراء فی خدرها» و در جای دیگر جناب ابی سعید خدری بیان می کنند: «کان رسول الله حییا لا یسال شیئا الا أعطاه» مطلب دیگر این که آن حضرت در بین اصحاب خودشان تواضع داشتند در روایت است «ان الله اوحی الیّ أن تواضعوا» خداوند تبارک و تعالی به من وحی کرده است که شما متواضع باشید «حتی لا یسخر احد علی احد» که کسی فخر فروشی بر کس دیگر نکند و کسی سرکشی بر کس دیگر نداشته باشد.

 

استاد حلبیان بیان داشت: در مجموع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشان را مودب به آداب الهی معرفی می کنند «انا ادیب الله و علیٌّ ادیبی» من تربیت شده و ادب شده به دست پروردگار هستم و علی بن ابیطالب علیه السلام ادب شده به دست من است؛ این پیامبر وقتی به این مرتبه می رسند، اسوه برای تمام جهانیان می شوند.

 

وی اضافه کرد: نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خودشان را به صفاتی معرفی کردند که خوب است ما چند مورد را یاد کنیم حضرت می فرمایند: «إنّما أنا رحمة» من یک رحمت الهی هستم که به بشریت هدیه شده است نه فقط به انسان بلکه به کل عوالم حضرت رحمتی هستند که اهدایی حضرت حق هستند و یا این که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد خودشان می فرمایند: «أنا اولی الناس» و یا این که می فرمایند: «أتقاهم و أعلمهم بحدود الله» یعنی ایشان به لحاظ تقوا و به جهت علم به حدود الله خودشان را در اوج معرفی می کنند.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: در روایت دیگری است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشان را معرفی کردند و فرمودند «انا اتقاکم و اعلمکم بالله» به درستی که با تقواترین و عالم ترین شما نسبت به خدای تبارک و تعالی من هستم ایشان در جای دیگر می فرمایند: «ما خلق الله خلقا افضل منی و لا اکرم علیه منی» خداوند تبارک و تعالی هیچ خلقی را با فضیلت تر و با کرامت تر از من خلق نکرده است و من نسبت به همه برتری دارم.

 

وی خاطرنشان کرد: نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جای دیگر می فرمایند: «انی کنت اول من آمن بربی» من اولین کسی هستم که به خدای تبارک و تعالی ایمان آورد «و اول من أقر بربی و اول من اجاب حیث اخذ الله میثاق النبیین و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم فکنت انا اول نبی قال بلی فسبقتهم بالإقرار بالله» یعنی هنگامی که خدای تبارک و تعالی میثاق پیامبران را اخذ می کرد اولین کسی که اجابت کرده است نبی اکرم بودند گرچه در رتبه دنیایی آخرین هستند اما در رتبه فضیلت و برتری اولین هستند.

 

استاد حلبیان در انتهای سخنانش بیان داشت: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «کنت أول الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث» اولین مخلوق الهی من هستم هر چند که آخرین نبی در بعثت هستم مقام ایشان تا آن جا بالا است که امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «إنما أنا عبد من عبید محمد» من یکی از بندگان رسول اکرم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستم و امیرالمومنین علیه السلام که نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، می فرماید: «ما برأ الله بریة خیراً من محمد» خداوند هیچ مخلوقی بهتر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، شان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ما باید همیشه حفظ کنیم و آن نبی رحمت را اسوه خودمان قرار دهیم./260/21/20

 

ي, 09/07/1395 - 18:53

دیدگاه جدیدی بگذارید