معاون آموزش حوزه های علمیه:

دروس حوزه های علمیه بعد از ماه مبارک رمضان از سر گرفته می شود

معاون آموزش حوزه های علمیه از سرگیری دروس حوزه بعد از ماه مبارک رمضان با نظر مدیر حوزه های علمیه خبر داد.

 

استاد مهدی رستم نژاد بیان داشت: دروس حوزه های علمیه اعم از حضوری و مجازی طبق شرایطی بعد از ماه مبارک رمضان دایر خواهد شد.

 

او تصریح کرد: سالیان گذشته، دروس سطوح عالی در ماه مبارک رمضان تعطیل بود اما امسال چون برخی اساتید به صورت مجازی دروس خود را ارائه دادند، این سئوال مطرح گردید که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان به سمت بهار آمده است، آیا دروس حوزه دائر است یا نه؟ یعنی بعد از ماه مبارک رمضان جزو سال تحصیلی محسوب می شود یا خیر؟ که آیت الله اعرافی بیان کردند که فعالیت آموزشی بعد از ماه مبارک رمضان تابع شرایط ادامه می یابد.

 

معاون آموزش حوزه های علمیه با بیان اینکه حضوری بودن دروس حوزه بعد از ماه مبارک رمضان تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است، گفت: مقصود از برقراری دروس حوزه بعد از ماه مبارک، حضوری بودن دروس نیست بلکه فعالیت های آموزشی بعد از ماه مبارک رمضان اعم از حضوری و مجازی ادامه خواهد یافت.

 

او در مورد دروس مراجع عظام تقلید هم گفت: چنانچه دروس به صورت مجازی دایر شود، در اختیار طلاب و شاگردان به صورت مجازی قرار خواهد گرفت و اگر شرایط برای حضوری بودن دروس فراهم گردید، به صورت حضوری ارائه خواهد شد./260/12/

ي, 02/28/1399 - 17:38