استاد اسلامی:

عقل مانند هر جزئی از وجود ما نیازمند پرورش است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سید حسن اسلامی به مساله توجه به طعام اشاره کرد و اظهار داشت: براساس آموزه های قرآن کریم انسان باید به طعامی که می خورد توجه کند.

 

او با بیان اینکه انسان به طور طبیعی همواره در حال خوردن و نوشیدن است، گفت: در جهانی زندگی می کنیم که از جهات متعددی، خردن به معضلی تبدیل شده است، برخی مناطق از تغذیه رنج می برند و برخی مناطق از سوء تغذیه رنج می برند.

 

استاد اسلامی با بیان اینکه عارفان از قدیم توجه داشتند که غذا صرفا خوردن و فروبردن نیست، بیان داشت: اگر به مساله خوردن به حدّ وسیع نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه ما دچار سوء تغذیه هستیم.

 

او در میان غذا به غذای عقل اشاره کرد و افزود: عقل مانند هر جزئی از وجود ما نیازمند پرورش است، بخشی از زیست ما حیات عقلانی است و برای اطلاعات و آگاهی نیازمند فهم و دانش هستیم و در این راستا باید خرد خود را پرورش داده و آن را به درستی بکار گیریم.

 

اسلامی، حکمت، خردمندی و فرزانگی از مهمترین بخش های وجودی انسان برشمرد و گفت: اگر حکمت نباشد، چیرگی و تسلط بر طبیعت سبب می شود که ما طبیعت را تخریب کنیم؛ اما با داشتن اطلاعات درست و خواندن درست می توانیم به خردمندی و عقل برسیم و رفتار درست را که اقتضای انسان بودن است، انجام دهیم.

 

او با بیان اینکه در زمینه عقلانی از سوء تغذیه رنج می بریم، گفت: در جهانی به سر می بریم که انبوهی از اطلاعات ما را احاطه کرده و ما زیر این اطلاعات، کمر خم می کنیم لذا لازمه پرورش حکمت دوری از غذاهای غیرمفید و اطلاعات نادرست از سویی و رساندن غذای واقعی عقل از سوی دیگر است.

 

استاد اسلامی لازمه خردمندی را سکوت و تمرکز دانست و ادامه داد: بخشی از هدف سنت اعتکاف، گسستن از روال عادی زندگی است و از این نظر، اعتکاف مفید است.

 

او خاطرنشان کرد: بخشی از طعام عقل ما این است که از اطلاعات نادرست و بی ارزش دوری کنیم. زمانی به رشد عقلی می توانیم برسیم که هر نوع غذایی را وارد ذهن خود نکنیم و از سوی دیگر جان و خرد خود را از طریق خواندن آثار بزرگ دینی و مذهبی تقویت کنیم.

 

اسلامی افزود: همانطور که بدن ما براثر استفاده از غذاهای نامناسب دچار سوء تغذیه شده است، غالب ما دچار سوء تغذیه های روحی، معنوی و قلبی شدیم و به غذای روح خود بی توجه هستیم بنابراین دچار نوعی بی قراری و بی ثباتی هستیم و نمی توانیم به دوستی ها و دشمنی هایمان اعتماد کنیم./260/12/

د, 02/29/1399 - 17:54