استاد منتظری

لزوم برگزاری کرسی های آزاداندیشی در حوزه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد مصطفی منتظری استاد حوزه علمیه با انتقاد از برگزار نشدن کرسی های آزاد اندیشی در حوزه های علمیه گفت: مسؤولان به جهت کثرت مشغله و شاید برخی از آنان به علت عدم درک اهمیت مسأله، به دنبال برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نیستند.

 

وی افزود: مدیران حوزه علمیه لازم است گزارشی در این زمینه ارائه دهند که چه تعداد کرسی آزاد اندیشی برگزار کردند و و به طور کلی چه اقداماتی انجام داده اند.

 

عضو انجمن اساتید انقلابی حوزه علمیه قم کرسی های به اصطلاح آزاداندیشی موجود در حوزه های علمیه را متفاوت از ماهیت آن دانست و بیان کرد: کسانی که امروز در حوزه های علمیه به دنبال این ماجرا هستند بیشتر می توان آنان را دگر اندیش نامید.

 

استاد منتظری با اشاره به سخن برخی که گفته اند «هر درس خارج یک کرسی آزاد اندیشی است» اظهار داشت: این سخن حکایت از نگاه سطحی دارد چراکه درس خارج های امروز تکرار مکررات است و نقد گوشه ای از نظرات گذشتگان است و چندان سخن نو از آن خارج نمی شود.

 

وی در تفاوت کرسی آزاد اندیشی با نقد و بررسی های درس خارج گفت: در کرسی آزاد اندیشی بر اساس قواعد و ضوابط علم، نظرات نو مطرح می شود برای مثال نظریه حق الطاعه شهید صدر از این دست است. باید پرسید آیا این چنین نظریات امروز در حوزه علمیه مطرح می شود؟

 

استاد حوزه علمیه قم بررسی مسائلی همچون فقه حداکثری و حداقلی را موضوعات مناسب برای آغاز بحث کرسی های آزاد اندیشی در حوزه دانست و گفت: برخی از بزرگان معتقد هستند فقه نظام واره اقتصادی ندارد. این گونه مسائل به کرسی های آزاداندیشی آورد شود تا نقد و بررسی شود.

 

وی کرسی های آزاد اندیشی را نیاز اساسی معضلات فقهی نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: امروزه مسائلی در دستگاه قضا از جهت فقهی هنوز حل نشده و حوزه های علمیه می تواند این مسائل را حل و فصل کند./260/12/

پ, 04/19/1399 - 17:41