استاد طبسی:

شکست جریان‌تحریف حربه‌ تحریم وفشاردشمن‌را بی‌اثرمی‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد طبسی تحریف حقایق را حربه‌دشمنان دانست و اظهار داشت: روش دشمن برای توجیه جنایات، ضربه‎ها، محاصره‎ها و جرایمی که نسبت به مسلمین مرتکب می‎شود، تحریف حقایق بوده و این روش از یهود است؛ این طور نیست که گروه مذکور ناخواسته دست به این کار بزنند، بلکه از روی آگاهی نسبت به تحریف اقدام می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین در ادامه گفت: استعمارگران و مستکبرین جهان و در رأس آنان آمریکا الگو بودن انقلاب اسلامی برای دیگر ملت‌ها را خطر بزرگی برای خود می‌دانند. وجود این انقلاب، تفکر و رهبر معظم انقلاب برای آنها خطر است، چرا که از بینش کامل، مورد عنایت خدا و امام زمان(عج) بودن، پایگاه مردمی قوی و دور اندیشی مقام معظم رهبری احساس خطر می‌کنند. وی با بیان این که اگر حربه تحریف، توجیه، دروغ پردازی و افترا را از دشمن بگیریم، دیگر اقداماتش بی ثمر خواهد بود، اظهار داشت: در این صورت تحریم ها، محاصره‌های اقتصادی و حرکات ضد بشری دشمن تمام می‌شود و آن وقت آمریکا به عنوان چهره ضد بشری، خونخوار، سفاک و مستکبر شناخته خواهد شد.

/260/12/

د, 06/31/1399 - 15:34