معاون آموزش حوزه علمیه:

برگزاری امتحانات شفاهی به مدارس و مراکز تخصصی واگذار می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، معاون آموزش حوزه های علمیه نسبت به مطالبه برخی از اساتید و طلاب سطوح عالی حوزه علمیه مبنی بر واگذاری امتحانات شفاهی سطوح عالی به مدارس و مراکز تخصصی اظهار داشت: اصل این اقدام را قبول داریم؛ این پیشنهاد به صورت طرح مطرح و در آیین نامه ها آمده است؛ کارهای کارشناسی این طرح در حال انجام است و در آینده این واگذاری صورت خواهد گرفت.

 

استاد رستم نژاد با اشاره به فراگیری بیماری کرونا و از طرفی برگزاری امتحانات شفاهی به صورت حضوری بیان کرد: بخشی از این امتحانات شفاهی که امتحانات استادی می باشد به صورت مجازی برگزار می شود اما برگزاری امتحانات شفاهی طلاب به صورت مجازی نیازمند زیرساخت های بیشتری است که در اختیار نداریم.

 

وی افزود: امتحانات شفاهی هم اکنون نیز در حال برگزاری است اما نیاز است دقت های کافی با توجه به شرایط بیماری کرونا صورت گیرد.

 

معاون آموزش حوزه های علمیه نسبت به تمرکز زدایی امتحانات شفاهی از قم عنوان کرد: در چند سال اخیر به بیش از 300 استاد در کشور، حکم ممتحن شفاهی داده شده است و برای برخی دیگر از اساتید نیز با تکمیل پرونده صورت خواهد گرفت؛ طلاب محصل در شهرستان ها به طور کلی و به خصوص در این شرایط بیماری کرونا می توانند در امتحان شفاهی شهرستان ها شرکت کنند و به قم مراجعه نکنند./260/12/

د, 08/05/1399 - 20:19