استاد تحریری:

علوم انسانی نیاز به غربالگری عمیق و تولید خالص اسلامی دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، آیت الله محمد باقر تحریری استاد برجسته حوزه با اشاره به اهمیت اطلاع مراکز پژوهشی از نیازهای روز جامعه، اظهار داشت: اساتید راهنما، داوران و مشاوران باید با اشراف کامل به این نیازها، پژوهش های حوزوی را مورد ارزیابی قرار دهند.
 
وی تکرار مکررات را آسیب های روشن پژوهش های آزاد (تدوین کتاب) خواند و اظهار داشت: باید یک سازوکار قوی برای رفع این آسیب از پژوهش های تحت نظام حوزه و پژوهش آزاد تعریف شود.
 
تولیت مدرسه علمیه مروی تهران به تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص تولید علم در حیطه علوم انسانی اشاره کرد و افزود: پژوهشگران باید با پشتوانه قوی اعتقادی وارد این عرصه مهم و خطیر شوند.
 
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه در حال حاضر محور علوم انسانی دیدگاه غرب نسبت به انسان است، ابراز کرد: تشکیل مراکز پژوهشی در این خصوص ارزشمند است اما باید در این وادی خطرناک به دنبال غربالگری عمیق در روش علوم انسانی برای تولید علم باشم.
 
آیت الله تحریری گفت: پژوهش های در حال انجام در حوزه علوم انسانی براساس تولید علم خالص اسلامی نیست؛ باید اسلام شناسان واقعی با تکیه بر مبانی دینی و عقلی نظرات اسلام در علوم مختلف مانند جامعه شناسی را استخراج کنند.
 
وی با اشاره به اهمیت ارتباط تنگاتنگ میان پژوهش های حوزوی و قوای حکومتی، اظهار داشت: برخی لزوم ارتباط میان حوزه، کف جامعه و حکومت را نمی توانند درک کنند و به همین دلیل چوب لای چرخ می گذارند؛ در حالی که نتایج پژوهش های حوزوی باید در جامعه و حکومت اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
 
تولیت مدرسه علمیه مروی تهران بیان داشت: دیدگاه امام و رهبری باید در پژوهش مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر استخراج احکام موضوعات جدید، مبانی اسلامی از دستبرد انحرافات در امان بماند.
ش, 10/23/1402 - 19:41