آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

رابطه بسیاری از افراد با دین بواسطه امام حسین(ع) است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، حضرت آیت الله شبیری زنجانی بیان کردند: رابطه بسیاری از افراد با دین بواسطه امام حسین(ع) است.

 

این مرجع تقلید شیعیان درباره عاشورا اظهار کردند: همه قدرت ها از بین رفته اند و تنها یک قدرت باقی مانده و آن قدرت امام حسین(ع) است.

 

ایشان افزودند: رابطه بسیاری از افراد با دین تنها بواسطه امام حسین(ع) است که اگر این قطع می شد، دین به کلی از بین رفته می شد.

 

آیت الله العظمی شبیری زنجانی خاطرنشان کردند: خارجی هایی که متفکر هستند و کتاب می نویسند، می گویند: شیعه دوچیز دارد که مذهبشان کهنه نمی شود: یکی عاشورا و دیگری نیمه شعبان است./260/12/

پ, 05/30/1399 - 22:23