کاربست‌های فقه نظام در دوران معاصر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی کاربست های فقه نظام در دوران معاصر پرداخته اند.

 

پ, 12/21/1399 - 19:12

نظریه طولی دانستن سنت در برابر قرآن، به تضعیف میراث روایی می‌انجامد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، موضوع بحث، مفهوم شناسی فقه نظام و فقه غیرنظام؛ در دوران معاصر است. فقه نظام و فقه غیرنظام بسیار پُربسامد است. این دو پدیده و نهاد، ‌کاربست‌های مختلفی دارند.

ج, 12/15/1399 - 19:46

بررسی چیستی فقه نظام و لزوم تدوین فقه با رویکرد وظایف حاکمیت در قبال جامعه

فقهِ شیعی در طولِ اعصار متمادی خواستگاه استنباط و تبیین احکام مکلفین با نگاه به فرد بوده است به عبارت دیگر مجموعه مسئولیت هایش در برابر خداوند متعال، مسئولیت ها و حقوقش نسبت به افراد دیگر و همچنین کیفیت رفتار با خویشتن را بیان کرده است.

 

 استاد مصطفی صادق پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «بررسی چیستی فقه نظام و لزوم تدوین فقه با رویکرد وظایف حاکمیت در قبال جامعه و حاکمیت های دیگر» پرداخت.

 

د, 07/28/1399 - 09:22

فقه نظام، اختصاص به یک یا چند باب ندارد/ در رویکرد حداقلی، فقه نظام قابل تصویر نیست/ اگر حکومت همراه نباشد، فقه در لابلای کتب می‌ماند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سید نورالدین شریعتمدار جزائری گفتگویی را در موضوع فقه نظام انجام داده است که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

مراد از «فقه نظام» چیست؟ آیا یک باب فقهی است یا یک رویکرد نسبت به تمام ابواب فقهی حتی ابواب عبادی است؟

 

اشتراک در RSS - فقه نظام